Menu

Fynboerne

28. aug. 1907

Oppe Kl. 6 Onsdag 28 Aug.
Saa om Mrg en stor Høg flyve forbi: [Tegning] tror det var en Kærhøg? muligvis Coopers Hauk. Den gl. Havørn sad hele Mrg paa Hr. Stasnys Tree. (En høj toptør Fyr herover for hvor Hr S har skudt 2 Ørne

•7 recto•

Saa 5-6 Bluebirds her ved Hotellet.
og et Par Høge. Ude at fiske med Hr. Warncke og Alhed fangede 2 Pickerels, som blev anbragt under Ørnetræet paa Strandbredden. Saa en King fischer og 4 Hvinænder og et Par Havørne. Om Eftermdg med Stasny og Worncke ovre at passe paa Ørnen, adskillige blue Herons. Sad hele Eftrm. I Ellebunken under Træet, i Toppen var der hele Tiden en Par Cedar Waxwings eller et Par Kingbird sommetider begge Par sammen en af hver Slags. En yngre brun Havørn satte sig paa Bredden og hoppede hen til den største Fisk som den fløj bort med, medens den sad paa Fisken saa jeg dens Hoved og Hals ca. 15 Al borte. [Tegning] nuduns

•7 verso•

Buske og Træstammer skjulte den for de bevæbnede Tyskere der sad foran mig. Der var en Fugleunge i Busken et Par Al fra os, meget lys næsten hvid paa Bugen gullig under Halen, mørkere paa Ryggen og ovenpaa Hovedet mørk Strb gennem Øjet hvid over, kunde ikke faa den gl at se, da den endelig dristede sig til at made Ungen fløj den i stor Hast tæt forbi Ungen om bag en Busk og kaldte den derom.

W vilde [tegning] tidlig op næste Mrg og skyde den gl. Ørn, aftalte med ham at jeg skulde have næste Formiddag til at se paa den og at han derefter skulde skyde den, haaber den er for klog.

  1. Gråkronet duehøg

  2. Amerikansk, farvestrålende drossel

  3. Amerikansk Gedde

  4. Isfugl

  5. Hejrer?

  6. Amerikansk silkehale

  7. Tyrannus (en fluesnapper)

  8. ?

Fakta

28. aug. 1907
Dagbog, 1907, side 6 verso - 7 verso

Det Kongelige Bibliotek

Johannes Larsen