Menu

Fynboerne

1895-06-09

Afsender

Marie Larsen

Dokumentindhold

Marie Larsen og hendes far I.A.Larsen har været på gården Høljeryd i nogle dage og kommer nu hjem, da det snart er termin.

Transskription

Høljeryd d. 9-6 1895

[Afslutningen af brevet skrevet på tværs: Lørup sagde at han havde talt med Oppermann en Gang efter at de var kommen hjem fra Bryllupsrejse, han saa straalende glad ud, de havde været i Italien men ikke i Grækenland. Ja saa skriver jeg ikke mere end denne Gang naar vi skal rejse paa Onsdag, hils alle derhjemme fra os. Selv faar Du en kærlig Hilsen fra Din hengivne Datter Marie Larsen.]

Kære lille Mor!
I Gaar fik jeg alligevel ikke skreven til Dig, da jeg bagte og havde en Del andet at gjøre, men i Dag er det jo Søndag og der har ingen Vogne kørt ned, saa Du havde ikke faaet Brevet før selv om jeg havde skrevet i Gaar. Du kan tro det var varmt at rejse i Fredags, der var en saadan Hede i Kupéerne saa det næsten ikke var til at holde ud, jeg var jo heller ikke rigtig rask, saa da vi kom her til Høljeryd, havde jeg en voldsom Hovedpine, men jeg sov godt om Natten og var aldeles rask i Gaar igjen. Her er stadigt meget varmt men det er jo godt for Konsulen, jeg synes ikke han hoster nær saa meget som i Fjor.
Vi havde Essén til Middag i Gaar, han var ude for at syne Veje og kom saa ind og talte lidt med Far, som saa bad ham om at spise med, hvad han var meget taksam for. Du vil nok faa Theas Adresse at vide og saa sende indlagte Brev med Posten, det er jo hendes Fødselsdag paa Tirsdag.
Vi fik saa ikke det Stykke Skinke med alligevel, jeg var ikke klogere end at Du havde lagt det i Kurven, men vi klarer os denne Gang, jeg havde lidt tilbage herovre som vi fik i Gaar og saa lod vi dem slagte Kalven da det var en Tyrekalv den har vi jo nok af saa længe som vi skal være her, vi kommer hjem paa Onsdag, eller det er da Torsdag naar vi kommer til Kerteminde; Kruuse skulle ogsaa hjem til Terminen saa vi tog Retourbilletter, de gjælder jo til paa Torsdag, men her er Unnaryds Torvedag paa Onsdag, det er jo saa godt som en Helligdag her, saa Far kan ikke udrette noget den Dag alligevel, derfor har vi bestemt at rejse paa Onsdag. Nu vil jeg haabe at I faar dette paa Tirsdag saa I slipper for at sende Vogn forgæves efter Far; vi skal nok telegraffere fra Kjøbenhavn paa Onsdag at det ikke skal gaa os ligesom sidste Gang. Hrr. Johanson rejste til

[skrevet på tværs: Halmstad den dag vi kom, vi talte med ham paa Stationen, han havde været her paa Høljeryd et Par Dage og boet hos Pehrsons, han mente at komme igjen sidst i Ugen.]

Fakta

PDF
Brev

dansk

Dato fremgår af brev

Det er uvist hvem Thea er.
Långaryd, Landeryd og Unnaryd er nogle mindre byer i Småland, Sverige.

Höljeryd
Kerteminde
  • Halmstad, Sverige
  • Langaryd, Sverige

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv