Menu

Fynboerne

1890-2

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Maren Frölich kommer på besøg på sin vej hjem fra Paris til Californien. Hun har fået en medalje. I.A. Larsen ønsker et møde vedr. forpagteren på Brockdorff og hans gæld. Tidsfristen for indbetaling er overskredet.

Transskription

[Påtrykt]
J.A. Larsen
Kjerteminde
Telegramadresse
Larsen

Kjæreste Johannes!
Idag tilmorgen var jeg hos Nielsen – Skræderen og vi valgte saa det Tøj som du syntes godt om
7 Kr 50 Øre Alen hvad siger du min Ven er jeg ikke flot og han lovede mig at sy dem hurtig saa jeg haaber at du paa Søndag kan faa dem saa blot jeg nu idag maa faa de 20 Kr til dig saa er jeg glad
Medfølgende Breve fik vi idag fra Maren nu maa du endelig gjøre dig den Ulejlighed at læse dem heelt igjennem for det er virkeligt glædeligt at se hun er kommen saavidt oh jeg er heelt bevæget ved at tænke mig Dagen hun modtog Medallien ja Johannes du seer vi kan vente hende hertil paa sin Rejse fra Paris hjemefter og der tænker hun at møde dig ja nu kan du selv læse og se paa Billedet med for der staar Resten af Brevet men send os det tilbage ved Lejlighed
Nu kommer Vinteren vi skal ogsaa til Søndag sende Dig en ny Uldtrøje og din gamle Hat jeg har flere Breve at skrive idag saa kun de kjærligste Hilsener fra os Alle
Din trofaste Moder

Torsdag Aften
Nu blev vi færdige med Trøjen og vil i morgen sende dig Sagerne som jeg haaber du bliver glad ved
Om du vidste hvor bedrøvet jeg er fordi vi ikke kunde sende de ønskede Penge men sikkert [troer] jeg at faa de 20 til Dig og saa ligger de i Lommen tilhøjre og saa haaber jeg at faa Frøken Bendals i Ugen vi kommer i. Torkild var her og hilste fra dig, og hvor han var glad ja Gud ske Lov for alle de unge som vil noget han kommer op at sige mig Farvel og skal allerede rejse derned den 20 Februar.
Jeg har faaet mig et Par rigtige Trækstøvler til at gaa paa Tour med; du veed nok at den Sag med Markussen skal for i denne Maaned omkring ved den 11; der skulde jo Faer saagjerne over men om det sker det er Baronen der skal sende os Penge derfor kniber det vi har nu i over 8te Dage ventet men haaber sikkert i morgen da det er den sidste Frist der er givet ham ja nu maa det snart briste eller bære med Forpagteren din Faer vil nu have en Ende paa den Historie og hellere tage et stort Tab straks end blive ved at forstørre det der skal et Møde igang inden mange Dage med Baronen om den Sag men det skal du ikke omtale i dine Breve for det er ikke vist Fader kan lide jeg skriver om den Slags
Hils Alle Vennerne fra mig og Tak Oppermann for Brevet der glædede mig.

Fakta

PDF
Brev

dansk

Johannes Larsen bor hos frøken Bendal i København. Det gjorde han indtil forår/sommer 1890. IA Larsen ønsker et møde i sagen med Syberg Petersen. Mødet omtales i brev 1890-3-19. Thorkild skal rejse d. 20.2.

Sagen med Syberg Petersen blev muligvis først afsluttet i 1904.
Jens Marcussen stoppede, som forvalter på gården Lille Høljeryd i Sverige, omkring denne tid.

Kerteminde
København

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien