Menu

Fynboerne

1888-02-02

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Vilhelmine Larsen har sendt Mollerups håndklæde og guitar til ham. Fru Storm brugte ½ dag på at pakke den forsvarligt ind.

Transskription

Kjerteminde den_ 2_ 88
2

Kjære lille Johannes!
Sidste Gang fik Du ingen Brev fra mig nu denne Gang er det nær ved at gaa ligedan vi har nemlig slagtet og Christine Pige ligger i dag saa det kniber med Tiden; ønsker Du sort Pølse sendt over? Dit Tøj [udstreget ord] hermed et Par nye Sko som vi nu vil haabe maa passe dig Cigarerne ligger i Skoene
Hvor det glæder mig at Musikken forfrisker Eder under Arbejdet eller i Hviletimen gid du dog maa blive glad i Vinter mit Barn og føle at du har gjort hvad du formaaede i din Arbejdstid jeg var i Kirke forleden Søndag og da talte Pastor Bojesen saa godt om Evangeliet de betroede Pund at det gjælder at forvalte dem godt det være sig nu baade aandelige og timelige jeg tænkte naturligvis paa dig min egen kjære Søn, ogsaa bad jeg for dine unge Venner som ogsaa behøver Kraft og Styrke til at udføre deres Gjerning hvor jeg dog kan længes efter Eder imellemstunder naar mine Tanker drager ad Kjøbenhavn til; jeg havde Brev fra Mollerup forleden Dag hvor han beder om sit Badehåndklæde som følger med dit Tøj, det kan du nok svøbe en Avis om og give ham paa Søndag vi har spurgt Lund om hans Guitar som han mente maatte ligge i Dampskibpakhuset i Kjøbenhavn for saadanne Sager blev gjerne hentede; men Mollerup kunde jo se paa Addressebrevet der stod den nævnet fortæl ham dog at Fru Storm havde Arbejde med den ½ Dag saa omhyggelig blev den indsyet ja et levende Væsen kunde ikke blive behandlet bedre for hende er det rædsomt om den er bleven borte; men naar nu ”Vidar” kommer saa skal vi see i Kahytten hernede – hils ham saa venlig fra mig og sig jeg blev glad ved hans Brev og lader vist ikke af at skrive baade til ham og Oppermann hils dem begge fra deres gamle Veninde
Vi ere raske og glæder os saa inderlig naar der kommer Brev fra dig Penge kan vi ikke sende denne Gang men jeg skal saa hurtig som muligt gjøre Udvej for dig
Klokken er saamange at jeg maa stoppe hils nu Frøken Bendal og alle de andre er Plesner kommen
Nu er her Taage men i Vintertiden gik det løs med Andejagten
Dine Fugle og Gaasen har det godt

Fakta

PDF
Brev

dansk

Dato i brev

DFDS Vidar sejlede på ruten København - Kerteminde - Nyborg - Lundeborg - Rudkøbing, og retur, en gang om ugen. (Kjerteminde Avis)
Det er uvist, hvem Lund er.

Kerteminde
København

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien