Menu

Fynboerne

1889-02-02

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Vilhelmine Larsen roser Thorkild, som har fået en god eksamen. Hun fremhæver også Johannes Larsens kusine, som har fået guldmedalje for et maleri. Hun opfordrer Johannes til at være flittig.

Transskription

Kjerteminde den 2 Februar 1889.

Kjæreste Johannes
[Jeg er] ikke rigtig i mit Es idag [papir mangler] skrive da jeg laa i Sengen igaar [papir mangler] blive ved Søndagsbrevet det [papir mangler] ikke smage, Dine Penge faar [papir mangler] i morgen eller Mandag, saa har jeg [papir mangler] [gamle] Hat nede at gjøre istand den skal komme med og det lille Svovlstikkefouteral som Vilhelm gav dig fandt jeg i din Lomme
Idag ere Vognene i Odense med Hø og jeg sendte Resten af Ulden og forlangte Prøver hjem af Benklædetøjer for Du trænger vel snart til dem jeg lovede Dig. Det var da herligt at Torkild fik saa god en Eksamen – see Johannes hvad Flid kan gjøre
[papir mangler] vis paa han har hængt i til [papir mangler] Tid og faar nu sin Løn
Kl er bleven mange og Vilhelm skal ogsaa have et Par Ord, men Du skal dog vide at Maren Margrethe har skreven til Sverrig og der meldte [papir mangler] hun har faaet Guldmedal[je] [papir mangler] Tegning af ”Venus fra [papir mangler] hendes bedste Veninde [papir mangler] Medallie for et Maleri [papir mangler] det var det højtideligste [Øjeblik] i hendes Liv da hun stod frem og fik Belønningen. hvad siger Du om det, hæng i Johannes Larsen
Ja nu maa jeg slutte med mange Hilsener fra os alle sammen
Og saa længere Brev en af Dagene hils hos dig og hils dine Venner
Vidste du Mollerup Plesner og Oppermann var i Birkerød i Søndags? Din [papir mangler]

Fakta

PDF
Brev

dansk

Dato i brev

Kerteminde
København
  • Birkerød Kostskole
  • Lund Domkirke

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien