Menu

Fynboerne

1900-06-18

Dokumentindhold

Brevskriveren har ofte talt imod korsetter, og nu vil hun gerne have Astrid til at komme og tale om sagen. Astrid må dog ikke vente at få medlemmer. Efter Nanna K-Rs foredrag om legemslære vil eleverne være klar til et foredrag, så hun foreslår engang efter 11. juli.
Nanna K-R beder Astrid hilse faderen.

Transskription

[Håndskrevet på kuvertens forside:]
Frk. Astrid Warberg
Erikshaab
pr.
Højrup.

[I brevet:]
Ollerup Højskole
18/6 1900

Frk. Astrid Warberg!
Nu har jeg saa ofte talt mod Korsetter er, saa jeg vil gerne have en Afløser for en Gangs Skyld. Men De maa ikke vente Medlemmer til Deres Forening, saadant er vore Bønderpiger sene til, men De maa være tilfreds med at omvende nogen af dem. – Af flere Grunde kan jeg først i næste Uge blive færdig med mine Foredrag i Legemslære – og dem maa de helst faa først – for bedre at følge med – der efter kommer Landmandsforsamlingen og lige fra den 29de til Mandag den 9de Juli har vi i den Anledning Uro af forskellig Slags: Husmands- og Gaardmands Middage – Besøg af gl. Elever o.s.v o.s v. – ja ogsaa Onsdag d. 11 Juli er optaget ser jeg nu i min Almanak – men i Tiden lige derefter haaber jeg saa der er en Dag, der passer Dem.
Vil De hilse Deres Fader meget fra mig. Jeg haaber, han har det godt. Selv har jeg haft det ret godt nogle Aar - men sidste Vinter havde jeg Influenza Gang paa Gang, og har nu svært ved at komme til Kræfter.
Med venlig Hilsen

Nanna K.-Randers
Ollerup Højskole pr. Svendborg.

Fakta

Brev

Da

Datoen er skrevet på brevet

Astrid Goldschmidt-Warberg var som ganske ung medstifter af en forening for reformdragtens fremme.

Ollerup Højskole

Skolens navn er skrevet på brevet

Erikshaab

Adressen er skrevet på kuverten

Albrecht Warberg

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB 2260

Nej

Testamentarisk gave fra Laura Warberg Petersen til Østfyns Museer