Menu

Fynboerne

1906-10-17

Afsender

Alhed Larsen

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Alheds mor var skuffet over ikke at have set Alhed på gennemrejsen. Tante Mis må have svar på spørgsmålet om fisk.
Alhed Larsen har taget fejl af de svenske postkasser. Hun skal til koncert med Alfred Goldschmidt (svogeren).
Alhed ønsker, at barnet snart må blive født og spørger, om de gamle er rejst.

Transskription

Dette Brev faar Du vist først med 6 Toget, jeg lægger det i, naar vi gaar til koncert.

Onsdag d. 17de

Kæreste Larsi!
I Dag faar Du ikke mange Ord, her har været noget at gøre hele Dagen, vi har haft Vask, jeg har været Ærinder o.s.v. jeg ved ikke, om jeg skrev i Gaar, at vi havde skreven om Mor ikke kunde komme herover i Dag, hun kom ikke, Brev i Morges fra hende, hun var jo noget skuffet over ikke at have set mig paa Gennemrejsen. Det er kedeligt med den Fisk til Tante Mis, men Du kan jo snakke med Vilhelmsen om det, vil de ikke, maa Du jo prøve hos en Fiskehandler, Du maa endelig tage Dig af det og svare hende, hun beder jo om et hurtigt Svar. – Her er baade sorte og røde Postkasser, jeg havde lagt Mit første Brev i en sort, der tømmes sjældnere, hvad jeg ikke vidste, men først Mandag Morgen, jeg havde intet Frim. Ellers er jeg da flink til at skrive? Tak for Dine Breve. Jeg skal i Aften med Alfred til noget Musik og Foredrag (Fru Ina Lange). Desværre er jeg vist ved at faa en stor Forkølelse, hvad der ikke er saa morsomt. Jeg passer lille Sjums om Natten, har vist faaet lidt Kulde ved det. – Bare den Unge dog vilde komme, hun [ordet indsat over linjen:] Dis tror det hver Dag, men det bliver stadig ikke.
Kys de søde Smaa, det glæder mig, at de spiser med Dig. - - 1000 Hilsner! Din
A.
Er de Gamle rejste?? Hvordan gaar det med Sagerne Assurancen og det andet? Hvordan har Junge det?

Fakta

Brev

Da

Brevet er forsynet med dateringen "Onsdag d. 17de". Det er fra 17. oktober 1906. Alhed Larsen var i oktober dette år i Malmø for at hjælpe sin søster, Astrid (Dis), som skulle føde barn nr. to.

Alhed Larsen er i Malmø hos sin søster Astrid Goldschmidt, som skal føde nr. to barn.
Tante Mis har tidligere plaget Johannes Larsen om at sende fisk fra Kerteminde til København, hvor hun drev et pensionat.

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien