Menu

Fynboerne

1916-1

Modtager

Peter Hansen

Dokumentindhold

Elise sender Peter Hansens tøj - først nu, da hun først ville se, om han kom over for at se Phillipsens billeder og nævner, at Phillipsen var på besøg dagen før. Så ønsker hun Peter tillykke med at han er blevet husejer i Faaborg. Når han har fået lidt skik på det, vil hun gerne over og se, hvordan det er blevet indrettet.

Transskription

Mandag.

Kære Per!

Jeg sender først nu dit Tøj, da jeg vilde se, om du dog ikke kom over for at se Philipsens Billeder. Naa, du har naturligvis bedst af at blive derovre; den københavnske Atmosfære egner sig ikke til at give Ro og Balance i Sindet.
Philipsen var her igaar; han havde jo haft fint Besøg paa sin Udstilling om Lørdagen da Kongen og Dronningen havde været der; "du hade skam ogsaa fint Besøg i Forgaars," sagde Bimse, "da var Grethe og jeg der." Hvorpaa Ph. rejste sig op tog Hatten af, bukkede dybt, og gav hende en Krone. Naa, du er bleven Husejer i Faaborg! Til Lykke med det! Ja, jeg kan godt forstaa, du ikke mere vil til Kbhv og male, saa det er meget fornuftigt, at du har købt Syraks Baghus, hvor du kan faa Atelier og indrettet en lille Lejlighed. Naar du nu har fået lidt Skik paa det vil jeg gærne over og se hvorledes, det bliver indrettet, det kunde jo være, jeg vilde snakke et Ord med om Indretningen af mit Værelse. Vi kan saa maaske gøre Regning paa at bo der til Sommer, det var morsommere end hos Martin Jørgensens. Vi maa jo anskaffe en Del Møbler og Husgeraad i det hele, gøre det lidt hyggeligt, saa der vil jo gaa en Del Penge dertil, men saa ma vi jo spare paa noget andet. Nu faar vi jo se, hvad vi sælger og saa kan vi jo købe ind i Forhold til det. Hele Menagen bliver dyrere med to Husholdninger, og Rejser - alt iberegnet, men kan du blot male godt, saa har det jo mindre at sige. Friedländer havde hørt Jensen Klints Foredrag om moderne Kunst; han blev afbrudt af en tydelig Snorken; det var Nordmanden Karsten; Klint futtede af Arrigskab, og Karsten ropte "jamen jeg kjeder mig saa forfærdeligt!" Der var rigtig Fest, men ikke andet end Grin det hele. Bams tog mod Visitter i Gaar, hun skal nemlig have et lille Selskab, og saa kom de indbudne jo og takkede for Indbydelsen. Der var Aksel Meyer, Frideländers Søstersen, som hun har udset sig til Bordkavaler, han er et net Menneske. Vi vel gærne have flyttet de store Billeder og Rammer over i Atelieret for dog at have lidt Nytte af det, du gaar vist med Nøglen i Lommen, kan du ikke omgaaende sende os den. Mange Hilsener fra os alle til Doktorens Huus og dig selv.

Den hengivne
Elise

Fakta

Brev

Dateringen er anslået.

Faaborg Museum, Peter Hansens arkiv