Menu

Fynboerne

1916-02-09

Modtager

Peter Hansen

Dokumentindhold

Elise mener, at det er længe siden, Peter har ladet høre fra sig. Fritz og Marie Syberg har spist frokost hos hende og set på billeder, de ser på Peter Hansens billeder omtrent som Elise gør. Nu skal der måles op til blindrammer og så skal der tænkes på kataloget. Der er livligt rykind af ungdommen næsten hver dag. Fru Johansen har rådet Elise til at anskaffe en telefon.

Transskription

Onsdag

Kære Pap. Det er længe siden, du har ladet høre fra dig, jeg skulde næsten tro, at du i al den Travlhed har glemt din højtelskede Familie. Baronen og Marie har spist Frokost her i Dag og set paa billeder, vi kan let blive enige, da vi ser omtrent ens paa dine Billeder. Nu skal jeg maale op til Blindrammerne, og saa maa vi tænke paa Kataloget. Vi faar først Lokale d 16de saa vi har kun 2 Dage til at hænge op, saa vi maa hænge i. Jeg har et livligt Rykind af Ungdommen, Ausa, Kirsten Larsen Sakker og Rille er her og holder Halløj, de kommer næsten hver Dag. Forleden Aften kom Fru Johansen herud for at drikke The, Viggo var nemlig hos Kongen, og vi havde det rigtig hyggeligt; hun raadede mig til at faa mig en Telefon, da jeg er saa meget alene, saa er det ligesom , jeg er Folk nærmere. Jeg skulde have haft den nu, den kunde spare mig for meget Renderi.

Hils Doktorens

Mange kærlige Hilsener Din Elis

Fakta

Brev

Datoen fremgår af poststemplet.

København

Korrespondancekortet er adresseret til:
Maleren Hr Peter Hansen
Adr Hr Fabrikant Jørgensen
Faaborg

Faaborg Museum, Peter Hansens arkiv