Menu

Fynboerne

1919-09-17

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Håndværkerne hænger vældigt i, der er ingen driverter. Jeg er ked af, at du har været så sløj.

Transskription

Kjerteminde 17-9-1919

Kæreste Alhed!
Tak for Brevet! Eftermg. Som Du har skrevet i Aftes, jeg gad vist hvor længe mine Breve er undervejs, de kommer jo først paa Posthuset omkring Kl. 6. Petersen har nu fanget 11 Mus. I Dag er Skorstenen færdig og pudset og de er begyndt at mure Ydermuren til Badeværelset og Trappen. Alle ny Skillerum er nu oppe med Undtagelse af Bræddeskillerummet mellem Badeværelset og Bagtrappen. Jeg synes de hænger vældigt i og der er ingen Driverter imellem. Jeg er forfærdelig glad ved at Du er saa flink til at skrive, men det er kedeligt at Du har været saa sløj, forhaabentlig er det nu overstaaet saa Du kan faa en god Tid derovre. Vindruerne her modnes godt og er snart blaa, maaske kan jeg sende nogle inden ret længe. Jeg lod Petersen sende nogle Pærer i Formiddags som Ilgods til Drengene, vil Du hilse dem mange Gange. Tante Hanne har været heroppe i Formiddags og set paa Haven. Her var Brev fra Trautner med Forespørgsel om hvornaar han burde komme og gøre det færdigt, jeg skal have spurgt Thaaning om det i Mrg, men der gaar vel nok en Tid endnu. Jeg skal hilse fra Swane. Jeg skal nok sende Chr’s Briller saa snart jeg faar mine egne. Mange Kys
Din
Johannes Larsen

Fakta

Brev

dansk

Dato i brev

Chr. er muligvis Christine Mackie

Kerteminde

Står i brev

Birkerød

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv