Menu

Fynboerne

1905 januar

Modtager

Christine Swane

Dokumentindhold

Det går fremad med Christines helbred og hun maler. Johannes Larsen har fået en merskumspibe i julegave af Fritz Syberg. Johannes skal sidde i hjørnestuen på Kjærbyhus og radere og tegne. Her er der ro.

Transskription

Kjærbyhus
Kjære Christine
Her er endelig Pakken, Benklæderne fik jeg lige lappet og nu gaar Marie op at klæde sig paa for at bringe Pakken med 3 Toget her er nu hvad vi kan sende i dag 1½ Pund Smør 1 Pund Margarine Kaffe da vi hører I mangler den og saa Brød og Kage Gud glæde Eder med en god Appetit at det maa smage Eder godt. Igaar var det Meningen at sende, men saa kom Georg med Indbydelse til Lundsgaard Kl. 6, først vilde Marie ikke med hun havde ingen Tøj lidt længere hen paa Dagen mente hun saa nok det kunde gaa med det sorte Liv naar jeg vilde gjøre Ærmerne om, det var jeg i færd med men saa kom Alhed med sit lyse Silkeliv det skulde hun bare tage paa vi fik det da paa at prøve, jeg tog Halslinningen af og kantede Livet, saa Marie kunde faa sit Bobbinets stykke paa, hun saa nydelig ud i det og glad blev jeg at vi [fik] hende afsted og hun morede sig godt
Konrad Nielsens Ladby og hun var til Aften senere kom Christensens Jørgensens Postmesteren Læge Hviid og Søster og vores Schondel de holdt ud til Kl 1.
Johannes og Familie kom i Onsdags de var glade og Børnene søde. Puf var grinagtig i sin Glæde over at træffe Kjærbyhus laa paa Plads – og kan I se der ligger Faers og Moers Huus også – de havde saameget Legetøj med og bøger at der er god Underholdning

Johannes havde faaet en nydelig lille Merskumspibe med Ravspids og i rødt Foderal det var Baronens Julegave
Om et Par Dage vil Johannes begynde at radere og tegne han opslaar sit Arbejdsfelt her i Hjørnestuen der kan han sidde med Ro –
Du kan tro lille Dine at jeg blev glad for dit brev jeg sad og rystede og turde ikke lukke [op] men saa kom Marie og læste det for Gud ske Tak at dit Arbejde lykkes – saa vil alt det andet komme af sig selv Penge venter jeg at få hver Dag til at sende til dig og det maa jo komme maaske i Morgen
Det er godt at Du er rask nu maa hilse Enhver der bryder sig om en Hilsen fra mig
Nu kan jeg høre Marie og her skal syes for Pakken
Lev vel sødeste Ugle

Fakta

PDF
Brev

Da

Der fortælles om Sybergs julegave til Johannes Larsen. Der refereres til Christine Swanes helbred.

Lundsgaard er et gods syd for Kerteminde.
Bobinet er det samme som tyl.

Kerteminde

Fremgår af brev

Haslev

Fremgår af indholdet i brevet

  • Lundsgaard 5300 Kerteminde

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv