Menu

Fynboerne

1887-01-22

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Vilhelmine Larsen har været til foredrag med den nye præst. Der er kommet brev fra familien i Californien, som håber på at kunne besøge Danmark. Lillebror Adolph er flittig med sine lektier.

Transskription

Kjerteminde den 22 Januar

Kjære Johannes!
Først i dag seer jeg [papir mangler] til at skrive et Brev, [papir mangler] er jo saa ogsaa den [papir mangler] naar du skal [have den Søn]dagsglæde at høre fra os [papir mangler]
Igaar fik du vide – vi ere raske og dit Slips og Frimærker ere saa du vel dog Johannes
I Eftermiddag mente jeg at skrive flere Breve ogsaa et til Mollerup, men det kommer saa senere hils ham fra os Alle, saa kom Frøken Gunnerus og optog mig, som hun jo kan, jeg glæder mig til at vi imorgen skal høre fra Dig et langt [Brev]
Var du med til at høre Hostrup? Frøken Bendal var da. Jeg læste det i Politikken og ønskede jeg havde været med. Fortæl os dog om I troer der [kommer] en Folketingsmand [papir mangler] [her] var Møde igaar for Venstre [papir mangler] –dersen mødte; men [papir mangler] ingen Sejr for Venstre her.
Iaftes var vi til Foredrag paa Tornøes Sal vor egen Præst holder 7 i Rad om Kirkehistorie; jeg var med og det var saa herligt –
Gud ske Lov for den Præst vi fik.
Har du været henne hos Lindbergs – hils dem dog fra os min Ven [papir mangler] der skulde jeg skrive i aften
Her kom Brev fra Amerika igaar – med Marenlils Portræt og det er kønt kan du tro det[papir mangler] [Haab] at komme [til] Danmark for at [papir mangler] videre ja det [papir mangler] være det naaes;
Adolph læser flittig nu kommer selv med Bogen for at blive hjulpen og jeg har lovet ham et par Duer naar han har lært at læse idag regnede han saa. han fik ug og det var en Øre – ja nu er det saa sent at jeg maa [slutte]

[skrevet ned langs siden på begge sider af teksten] Lev vel og Gud velsigne dig min [papir mangler] dygtiggjøre Dig til al[papir mangler]
din trofaste Moder

Fakta

PDF
Brev

dansk

Brevet mangler årstal. Vilhelmine Larsen skriver, at de har været heldige med den nye præst. Den gamle præst døde i januar 1886 og den nye, Boisen, tiltrådte i december samme år. Hun har været til foredrag med ham på Tornøes Hotel. I følge avisen var der foredrag på Tornøes Hotel kl. 6 d. 21 januar. (Kjerteminde Avis 21. januar 1887).

Kerteminde
København

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien