Menu

Fynboerne

1926-08-07

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen har lavet et ny forside til bogværket De Danskes Øer i form af et træsnit. Fru Mads Rasmussen fra Faaborg Museum har været på besøg sammen er sønnen for at få et billlede som betaling for en kåbe. Båxhult har gennemgået en renovering, og JL glæder sig til at se resultatet.

Transskription

Kjerteminde 7 Aug 1926.

Kæreste Alhed!

Tak for Kortet. I Gaar og i Dag har jeg skejet ud og lavet et lille Træsnit til Forsiden af De Danskes Øer! D.v.s. jeg lavede forleden en Plakat og en Tegning men i Gaar Mrg fandt jeg paa at et Træsnit kunde være bedre. Enten det nu bliver brugt eller ej synes jeg det ser helt pænt ud. Jeg er saa træt i min Arm at jeg daarligt kan føre Pennen. Der var Brev fra Kemp i Dag at [ulæselig] har skrevet under, mod jeg slipper at vilde betale Restsummen med % Rente fra 6 Aug. hvilket jeg gør. Fru Mads Holger og Inga har været her i Eftm for at faa et Billede for Kaaben, der nu var stegen til 425 Kr. dog saaledes at hun overlader Dig den for 400 mod at faa et Billede til 1000 Kr. "Graagæssene fra Heden" hun betalte 200 contant og 400 senere. De fik Kaffe og Konditor Kager og Madeira, Inga drikker ikke Kaffe. Jeg glæder mig til at se Båxhult malet og tapetseret. Rille er vel kommen naar Du faar dette. Hun startede herfra i Gaar. Mange Hilsner fra Puf og din hengivne
JL.
Mere i Mrg.

Fakta

PDF
Brev

dansk

Datoen fremgår af brevet.

Gården Båxhult er familiens ejendom og beliggende nær Långaryd i Småland i Sverige. Gården er stadig i familiens eje.

Kerteminde
  • Långaryd, Sverige

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien