Menu

Fynboerne

1907-04-30

Afsender

Alhed Larsen

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Alhed Larsen har hørt fra både Rostrup og Kampmann om huset. De skal betale 400 for leje af det. Alhed har sået.
Georg Larsen (Grossereren) beder om at få nogle penge, og Alhed beder Johannes Larsen få fra akademiet og sende hende.

Transskription

Kæreste Lavsi!
Hvordan har Du det? Her kom i Morges Billet fra Skuespiller Rostrups om Huset. Jeg har svaret. Brevkort X [indsat i margen: X i Aftes] fra Fru Kampmann, mystisk, da det er dateret O. 28nde, Telegrammet d 29nde. Men bare det ikke gaar i Lyset, det er kun fra Sommerferien, jeg kan ikke tro, de giver 400 for 6 Uger. Jeg har skreven til hende og venter nu Svar. – Alt staar godt til, undtagen at jeg har haft Hovedpine i Dag, det er vist de Sypiger og alt det Apparat om Ørene. – Jeg har saaet Gulerødder, Pastinak, Salat og Persille samt nogle Kasser Blomster. Den lille And har været hjemme, Fuglen faaet Men kort sagt all right. – Langt Brev i Gaar fra Schous, men Du har vel været derude. – Skriv nu snart, lad mig se Du hænger i, at Du snart kan komme hjem igen. Jeg har savnet Dig, det lyder utroligt, at man kan savne én i alle Maader saa vederstyggelig Person som Du er, men sandt er det! – Grossereren beder bønligt, om Du ikke kan sende nogle Penge, da han trænger haardt. Kan Du ikke faa Akademiets og saa sende dem til mig saa giver jeg ham de Vexelafdrag for Sommeren. Hils hvem Du ser.
1000 Hilsner til Dig selv Din A.

Fakta

PDF
Brev

Da

Johannes Larsen svarer 2. maj 1907 på adskilligt i dette brev. Larsen-familien lejer deres hus ud sommeren over, mens de er i USA.

Johannes Larsen er i København (se brev fra ham 2. maj 1907). Alhed Larsen forhandler med Rostrup og Kampmann om udlejning af huset på Møllebakken sommeren over, hvor Larsen-familien er i USA.
Sypiger: at man syr og har travlt er Alhed Larsen også inde på i næste brev. De fabrikerer formodentlig rejseudstyr.

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien