Menu

Fynboerne

sommer 1884

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsens far har skudt en fugl til ham, som han kan tegne. Frøken Bendal kan få den bagefter til at spise.

Transskription

Kjæreste Johannes
Igaar afsendte jeg en Regnspurv til Dig – Fader var nede bag ved og saa den i Vandet saa tænkte han Bøssen er i Orden nu skal jeg dog glæde Johannes – det gik i en Fart kan du tro Bøssen til Kinden og Hans Christian Strømperne af ud at hente den, jeg pakkede ind og fik ikke engang Tid at skrive. Faders Mening var at Du tegnede gjerne efter den, og saa veed Du jo at det er en meget fiin Steg du kan forære din kjære Frøken Bendal for hendes egen Mund; Bed Frøken Bendal være saa venlig at melde dig ind paa Teknisk Skole saa kan vi senere tage Bestemmelse naar Fader kommer derover Alle kjærlige Hilsener fra din trofaste Moder
Hils Alle

Fakta

PDF
Brev

dansk

Vilhelmine Larsen vil gerne have, at Frøken Bendal tilmelder Johannes på Teknisk skole.

Regnspurven er nok en regnspove.
Johannes Larsen blev færdig med studentereksamen i sommeren 1884 og skulle herefter muligvis på Teknisk Skole.
Det er uvist, hvem Hans Christian er.

Kerteminde
København

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien