Menu

Fynboerne

efterår 1884

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Vilhelmine Larsen har repareret Johannes trøje. Margrethe får den med til København. Hvis Johannes har brug for penge, kan han få lidt af hende. Alle skibene skal udrustes.

Transskription

Kjære Johannes!
Endelig har jeg faaet Trøjen lappet sammen der var ikk Tøj her i Byen saa jeg maatte tage af de gamle Benklæder men nu gaar den vel en Tour igjen.
Margrethe faar den med sig og saa har jeg sagt til hende at om du er meget forlegen saa kan du faa lidt Mønt hos hende at vi saa kan sende lidt til hende igjen med Guds Hjælp saa er vi nu lige ved at faa den Trang overstaaet men alle Skibene skal nu udrustes og der gaar mange mange til kan du tro jeg skal ud at presse din Trøje – skriv dog snart til mig Fader talte du jo ikke meget med og han siger heller ikke stort andet end de havde det godt
Kjærlig Hilsen din Moder

Fakta

PDF
Brev

dansk

Johannes Larsen går på kunstskole i København. Margrethe Eckardt opholder sig i Kerteminde fra ca. 1884. Der er råd til at udruste alle skibene, derfor må det være før Mohr & Kjærs fallit i november 1885.

Kerteminde
København

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien