Menu

Fynboerne

1918-1921

Afsender

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Drengene skal sende deres vasketøj.
Bøtterns har været til hummergilde, og Peter og Jokum legede sjovt sammen.

Transskription

[Håndskrevet på kuvertens forside:]
Brødrene A. og J. Larsen
Kostskolen
Birkerød

[På kuvertens bagside:]
Poststempel.
[På tværs er skrevet fra højre:] 6 6 5 5
[Øverst er skrevet:] Skr. Sw. Vi kommer snart [ulæseligt ord] til Jer.

[I brevet:]
Torsdg
Kære, søde Drenge!
Blot to Ord for at bede jer sende Snavsetøj strax saa vi kan have det Lørdag. endog som Ilgods I maa endelig sende det samme Dag I faar dette, altsaa i Morgen. I Aftes var Muuses [det ene ”u” indsat over linjen] og Bøtterns her til Hummergilde, meget livligt. Snapsen paa Is i de ["de" overstreget] Kobbermaalet paa Bordet. Peder og Jokum leger saa sjov sammen, de farer rundt efter hinanden om Aakandebasinet og er helt ["helt" overstreget] ikke helt dristige ved hinanden. Jokum kommer lidt ud om Aftenen.
1000 Hilsner Jeres Mor

Fakta

PDF
Brev

Da

Brevet er udateret. Man kan ane datoen den 18. på poststemplet. De to drenge var sammen elever på Birkerød Kostskole 1918-1921

Jokum var Johannes Larsens odder. Peter var Larsen-familiens hund.
Et kobbermål er en kobberbeholder med ophæng/øre

Martofte

Bynavnet ses på poststemplet

Birkerød Kostskole

Privateje

Nej

Brevet ejes af en efterkommer af Alhed og Johannes Larsen