Menu

Fynboerne

1926-04-24

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Achton Friis

Dokumentindhold

Alhed Larsen vil finde en sommerlejlighed til Achton Friis og hans familie i Kerteminde i sommeren 1926. Larsen-familien tager til Småland sidst på sommeren.

Transskription

Kirkeby Kro 24 April 1926.

Kære Achton Friis!
De maa endelig ikke tænke paa at afbryde Samarbejdet for den Smule Ulejlighed det volder mig. Det et mig kun kært at kunde bidrage en Smule, hvis De synes det hjælper. Min Kone vil forsøge at finde en Sommerlejlighed til Dem i Kjerteminde skriver hun. Jeg tænker mig at være hjemme omkring Midten af Maj og at blive der til Slutningen af August, da vi vist nok tager en Tur op til Småland. Venlige Hilsner til Dem alle Tre.
Deres hengivne
Johannes Larsen.

Fakta

PDF
Brev

dansk

Datoen fremgår af brevet.

Efter Achton Friis' idé sejlede han og Johannes Larsen rundt til de mindre, danske øer og lavede notater, tegnede og fotograferede til et bogværk. Dette udkom 1926-1928 i tre bind på Gyldendal med titlen Den Danskes Øer.

Henne Kirkeby Kro
  • Henne Kirkeby Kro

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv