Menu

Fynboerne

1884-12-14

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Telegrammet kom først efter at Johannes Larsens forældre var gået i seng, men det kom. Her er klude til palet og pensler. Den franske grammatikbog er forsvundet.

Transskription

Kjerteminde den 14 December 1884

Kjæreste Johannes!
Du kan tro jeg blev glad da der kom Telegram den Aften, fordi mit Barn jeg vidste du selv vilde blive saa bedrøvet om det ikke kom afsted med en Hilsen til Hjemmet, vi vare rigtignok kommen i Seng da Georg kom styrtende op ad Trappen med Telegram fra Johannes, det var yderlig men det kom dog, jeg skriver selv i dag til Frøken Bendal; og her sender jeg dig nogle linnede og uldne Klude til Palet og Pensler – naar du kommer hjem skal du faa en heel Deel med Dig – husk nu endelig at tage det daglige Tøj med for at jeg kan faa det gjort godt istand medens Du er herhjemme, Johannes jeg vil gjerne undvære Trøjen og Georgs Benklæder til du kommer; men husk saa at tage dem med
Vi ere raske allesammen

Kjærlig Hilsen – hvad Dag kommer Du –
Fader skriver selv – der kan du see – han er ikke vred
Hils Alle din egen trofaste Moder

Pakken kom ikke afsted igaar for vi ledte efter den franske Grammatik men den er ikke at finde saa du maa kjøbe en brugt. Johannes husk nu at sige mig besked om Skorstensfejeren

Fakta

PDF
Brev

dansk

Dato i brev

Johannes Larsens far havde fødselsdag d. 12.12, og JLs telegram kom først sidst på aftenen.

Kerteminde
København

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien