Menu

Fynboerne

1884-09-19

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen har været gnaven over at skulle aflevere en pakke. Han er ved at tegne en krikand.

Transskription

Kjerteminde den 19 September 1884

Kjæreste Johannes!
Mange Tak for dit lille Brev og jeg glæder mig selvfølgelig til det lange der kommer, jeg kan mærke Du var gnaven for den Ulejlighed med Pakken vi skal ikke oftere plage Dig; men husk altid paa at det er for den svage gamle Fru Gunnerus’s skyld at vi føjer Datteren. Det morer mig at du tegner en Krikand – husk nu endelig at det er lille Adolph Fødselsdag den 26 September og at vi faar Brevet med Formiddagsposten Fader sender Dig heri 10 Kr for at du kan blive tilfreds Vi har voldsom travlt Du – med Sypige og Marie Møller holder Bryllup i dag Hils Alle saa kjærlig
[skrevet langs siden] fra os - din trofaste Moder -

Omtalte genstande

Det er muligvis denne tegning af en krikand, der refereres til i brevet. Det er uvist, hvor tegningen befinder sig. Tegningen er scannet fra Ernst Mentzes bog: Johannes Larsen Berlingske Forlag 1955 s. 35

Fakta

PDF
Brev

dansk

Dato i brev

Kerteminde
København

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien