Menu

Fynboerne

1889-1890

Afsender

Christine Mackie

Modtager

Dokumentindhold

Otto har mæslinger og er meget besværlig. Laura er også begyndt at blive syg. Christine spiller og læser med børnene hver dag.
Hr. Zeuthen har haft Ernst med til en læge, som forsøgte at kurere Ernsts nattevæderi med hypnose. Ernst snød og lod som om, han var hypnotiseret.
Christine har syet navnetræk på Fru Zeuthens 34 viskestykker. Hendes reformdragt bliver færdig nu. Syarbejdet var meget billigt.
Christine glæder sig til at mødes med Ellen i København.
Zeuthens røgterfamilie er angrebet af skab. Der er et frygteligt svineri i deres hjem, hvor hønsene lægger æg i sengene mm.

Transskription

[Første del af brevet mangler]
ved at give mig Ubehageligheder, jeg var næsten grædefærdig, og det var dog ikke en Begivenhed at ofre saa meget, til sidst sagde Hr Zeuthen: "da lad nu være at tale mere om det". Nu i disse Dage er hun rigtig rar. Otto har Mæslinger, har nu ligget i 12 Dage og maa ikke komme op endnu. I Dag har Laura Hovedpine, hun begynder naturligvis ogsaa nu, underlig nok er ingen af de tre smaa bleven daarlige, men Magda har rigtignok Hovedpine idag. Dr. Gren mener, de store har haft Mæslinger uden at de ere slaaet ud. Otto er forfærdelig vanskelig og utaalmodig, han kalder paa Fru Z hundrede Gange om Dagen, og for det meste vil han intet, hvis en anden kommer i Stedet, putter han sig bare ned under Tæppet.
Igaar var Dr Zeuthen i Eslöf med Ernst hos en Dr Ström, han, Ernst skulde hypnotiseres, fordi han gør sig vaad om Natten; Doktoren saa ogsaa paa ham og fik ham til at sove og under Søvnen gøre forskellige Ting, f Ex række Armene ud og drikke Vand o.s.v. Men da de kom hjem fortalte Ernst, at han aldeles ikke havde sovet, han havde bare gjort som Doktoren sagde! Nu skal de snart derned igen, for det gør naturligvis ingen Virkning.
Jeg er nylig bleven færdig med et stort Arbejde, at sy Navn paa 34 Viskestykker for Fru Z. saadant et Navn men større [tegning. I tegningen er skrevet: Fladsyning Hexesting]; nu har jeg skrevet om en Dukke til Lund, idag venter jeg nogle at vælge imellem, jeg glæder mig til at sy den. Min Reformdragt bliver færdig idag, den bliver nydelig. Inderdel med Ærmer af det stribede og Overdragt af det ensfarvede med Lidsebroderi paa Linning, Bælte og Bord udenom. Tænk, Sylønnen er kun 2,50, er det ikke utrolig billigt, og hun er meget dygtig, til min sorte Kjole blev der Blondestof baade til Nederdel og Liv samt til en løs rynket Vest. Forleden fik jeg et langt Brev fra Tante Mimi, vil du takke hende mange Gange for det. Vil du ogsaa takke Johanne for hendes lille Skrivelse.
Sig til Elle, at det kan blive ordentlig sjov at være sammen i København, jeg synes, det maa være saa frygtelig morsomt at vise en den, som aldrig har været der.
Hele vor Røgterfamilie har Skab men det er saamæn intet Under, at de blive skabede, for saadant et Svineri har jeg ikke set Mage til, jeg tror ikke, det existerer i Danmark; deres Høns gaar inde i Stuen og lægger Æg i Sengen, der desuden benyttes som Varmer af Pandekager o.s.v. At Zeuthens tillader saadant et Svineri, begriber jeg ikke.
Nu skal jeg spille med Johanne, saa Farvel, hils alle kærligt fra din
Basse.

Jeg er nu begyndt at spille med Ernst 1/2 Time og Magda 1/4 om Dagen og Magda er begyndt at læse, det gaar forfærdelig nemt for hende, hun har kun læst i 14 Dage og kan allerede stave med tre Bogstaver.

Fakta

PDF
Brev

Da

Brevet er udateret, og konvolutten mangler. Christine Mackie, f. Warberg, var i 1889-1890 i huset hos familien Zeuthen i Sverige.

Den eller de første sider af brevet mangler. Da der heller ikke er bevaret en kuvert, vides det ikke, hvem brevet er stilet til, men det er formodentlig til Christines mor, Laura Warberg. En del andre nære familiemedlemmer nævnes i brevet.
Christine Warberg, g. Mackie, var 1889-1890 i huset hos familien Zeuthen på gården Fögdaröd i Höör i Sverige.

Sverige, Höör, Fögdaröd

Lokaliteten fremgår af brevets indhold

Warberg Kerteminde egns- og Byhistoriske Arkiv BB1865

Nej

Testamentarisk gave fra Laura Warberg Petersen til Østfyns Museer