Menu

Fynboerne

1901-06-01

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen er i København hos bl.a. Franziska (f. Syberg). Han har fået penge fra Slott-Møller og Sus. Sus og Winkel vil gerne købe en masse akvareller. Larsen har været hos en snedker Bondesen i Sølvgade, og han har truffet Th. Philipsen, som hængte udstilling op på Rådhuset.

Transskription

Kjøbenhavn 1 Juni [noget af papiret mangler]

Min egen kæreste Alhed!
Det er gaaet mig temmelig godt i Dag. Jeg traf ikke Thomas Hansens saa jeg fik ikke at vide hvor Spækhøkeren med Schous Nøgler bor. Jeg gik saa til Franziska og satte mit Tøj og fik Frokost hvorefter jeg gik op til Susses med Mavepine af Spænding, Sus kom mig imidlertid imøde med 60 Kr som Slott-Møller lige havde afleveret jeg ærgrede mig over at se ham gaa først derop, [noget af papiret mangler] ogsaa skulde gaa [noget af papiret mangler] dem. Sus bød strax Cigarer og var umaadelig elskværdig og Winkel dukkede sig da han saa mig men kom dog nærmere da jeg beroligede ham. De syntes begge godt om Aquarellerne og vil gerne købe dem alle sammen, ogsaa for kontant naar de maa faa dem meget billigt, men jeg tror jeg kan gøre bedre [noget af papiret mangler] Sus inviterede [mig til] Frokost hos Brønnum og fik [noget af papiret mangler] efter med ud til en [Sned]ker i Sølvgade der gør gamle Møbler i Stand for ham, han hedder Bonnesen og er Broder til den berømte Alma som ogsaa var paa Værkstedet, man ser da nogle bekendte Folk. Jeg har mødt Fru Brandstrup og Fru Ast Gade sidstnævnte saa forfærdelig godt og rask ud men jeg turde ikke sige hende [noget af papiret mangler] Træsnit. [noget af papiret mangler] at kunde sælge en halv Snes Aquareller naar han maa sælge for 65 Kr Stk og 2 for 100 Kr. Jeg traf Philipsen paa Raadhusudstillingen han gaar stadig og hænger om og op der fra 11-7. han inviterede mig til Middag 7 og ud til sig i Nat. Jeg fik fyrretyve Kr. hos Sus i Eftermiddag og sendte Meyer 95 som jeg haaber han har faaet i god Tid. Jeg sidder ubekvemt [i en Læn]estol med den [noget af papiret mangler] i Vinduet [hos Franz]iska, og skriver [derfor] den mindre gode Skrift nu gaar jeg ud til Philipsen. Vi skal spise i Taarnborg for Enden af Dr. Louises Bro. Jeg skal hilse fra Franziska og lille Marie. Mange Hilsner fra Din hengivne
Johannes Larsen
Vil Du hilse de andre alle sammen.

Fakta

PDF
Brev

Da

Noget af papiret og dermed årstallet mangler. Det er 1901, for Raadhusudstillingen omtales, og det var dette år Raadhusudstillingen af dansk Kunst blev afholdt i København.

Det er uvist, hvorfor Winkel blev utilpas, da han så Johannes Larsen.
Brønnum var en restaurant, der lå på hjørnet af Kgs. Nytorv og August Bournonvilles Passage (i Brønnums Hus), København.
Den omtalte udstilling er Raadhusudstillingen af Dansk Kunst 1901.
Lille Marie er formodentlig Franziska Sybergs datter.

København
  • Dronning Louises Bro, København
  • Sølvgade, København

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien