Menu

Fynboerne

1922-03-23

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen er glad for, at den store bryllupsfest er overstået.
Han tager til Blåbjerg Plantage for at se kronhjort og mulige motiver at male. Han er ved at udgå for farver og beder Alhed Larsen om at rykke leverandøren for disse.

Transskription

Kirkeby 23/3 - 1922.

Kæreste Alhed!
Ja i Dag bliver det igen en lille Epistel. Der er ikke andet at berette end at nu er vi da ved at komme i ordnede Forhold igen. Det har været et fælt Afbræk med de 2 Dages Bryllupskommers. Det er kønt klart Vejr i Dag men Blæst og en Hundekulde jeg gaar nu med Martin op i Blaabjerg for at se om vi kan faa et Krondyr at se og muligt finde noget at male der. Hvis det bliver ved med den Frostblæst maa jeg jo se at finde et Sted hvor der er Læ. Jeg skrev for en Uges Tid siden til Chr. Larsen efter Farver og bad ham sende dem snarest, men har ingen faaet endnu og det kniber snart. Kan Du ikke ringe til ham og høre om han har glemt det. Nu er Posten her. Mange Hilsner
Din
JL.
Tak for Brevet.

Fakta

PDF
Brev

Da

Datoen fremgår af brevet.

Henne Kirkeby Kro
Martin Haahr
Christian Larsen
  • Henne, Nørre Nebel
  • Blåbjerg Plantage

Det Kongelige Bibliotek

Brevet er indleveret på Det kongelige Bibliotek af Larsen-familien.