Menu

Fynboerne

1887-02-05

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen er muligvis vokset ud af sine sko og har fået et slemt gnavesår på hælen. Han skal huske, at købe en vægt til Christine i 50-øre-butikken. Han skal tage sine malerier med hjem til påske, så hans familie kan se, hvad han laver.

Transskription

Kjerteminde den 5 Februar

Kjære Johannes!
Her sender dig en Skjorte og 2 Par Strømper, det er bedst at du saa sender dit Tøj hjem først i Ugen for det er jo lidt sent med at faa Tøjet tørret nu, jeg veed ikke endnu hvormeget jeg faar at sende Dig; men saasnart du faar Pengene saa betal Gjæld og lad mig saa vide hvordan du klarer dig en Ting maa du huske at gaa hen til Fru Lindberg den 10 Februar og medbringe Hyasint eller en anden blomstrende Plante og hilse fra os Alle
Du maa tro mig kjære Barn jeg er saa glad ved at du skriver saa reent ud for jeg blev netop bedrøvet om du skjulte noget
Du er jo nødt til at skulde ud med saadan bestemte Udgifter; men husk alligevel paa saavidtmuligt at være sparsommelig og betænksom mit Barn du veed nok hvorfor
Frøken Bendal skal faa Penge i næste Uge og Brev fra mig vil du hilse hende det.
Vi ere alle raske og haabe at dit Helbred ogsaa er godt vær forsigtig med den Hæl Johannes jeg sendte de gamle Sko for om du kan bruge dem medens de andre rejser herhjem eller du vil lade dem bagflikke der ovre; sender du Skoene den ene Dag skal de blive sendt afsted den næste –
Jeg traf en Kjerteminde Avis med denne Skrivelse fra Kjøbenhavn giv Mollerup den at han kan advare sin Svoger itide ja det er vanskeligt at komme vel afsted i disse Tider, det er nu ikke til at le ad, uh hvor alting seer fælt ud nu, men lad os ikke tabe Modet. Du kan tro Johannes at Fader virker i denne Tid, hans Henvendelse til Maale om den Gaard i Dræby; det er nemlig Per Nielsens datter, de kom nu igaar at Fader skal bygge Gaarden og de vil ikke have noget med det Hele at gjøre – Jeg er saa optaget af Arbejde at jeg ikke faa Tid til mere end det korte Brev men saa skal du faa et længere til næste Gang, Naar du nu sender dit snavsede Tøj hjem maa du deri sende en lille Vægt du husker jeg saa paa i 50 Øre Butiken det er en opstaaende Vægtskal men dette her maa huskes for det er Belønning til Dine for flid og hun vil gjerne lege Kjøbmand
Lev nu vel min Skat og vær flittig og for at glæde mig saa skrab ikke nogle Malerier ud men gjem dem hjem Johannes til vi sees til Paaske
Hils nu alle gode venner saa kjærligt fra os
Din trofaste Moder
Hør Johannes – bed Frøken Bendal mindes Frøken Gunerus – for de længes saa meget efter at høre hvad Vennerne vil
Pengene maa kun sendes i NB Brev som saa bliver afsendt i Eftermiddag

Fakta

PDF
Brev

dansk

Brevet er dateret d. 5. februar. Året vurderes til at være 1887: Johannes bor hos frøken Bendal i København indtil 1890. Fru Lindberg er flyttet til København. Det gjorde hun efter hendes mands død i 1886.

NB brev er et notabenebrev = anbefalet brev.
Måle er en landsby nord for Kerteminde. Dræby er en landsby ved Munkebo, mellem Kerteminde og Odense.
Det har ikke været muligt at finde ud af, hvem Per Nielsen er og hvilken gård det drejer sig om.
Fru Lindberg har fødselsdag d. 10.2.

Kerteminde
København

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien