Menu

Fynboerne

1926

Afsender

Alhed Larsen

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen må sende Alheds fiskeknive til Marie Larsen, som skal have Lehn-Schiølers til middag.
Alhed prøver at tage på, så hun drikker piskefløde

Transskription

Kæreste Lavsi!
Tak for Dit Brev i Dag! Jeg sidder hos à Porte med Marie og Bister, de sender begge mange Hilsner, Marie og jeg blev inviteret ud til dem i Morgen. Vil Du ikke lade en lige med samme pakke mine Fiskeknive Du ved de bredbladede – ind i en af de røde Æsker og sende dem til Marie, Langgade 30, hun skal have Schiølerne til Middag paa Tirsdag. Jeg var hos Schiølers til Middag i Gaar, han var ikke i videre godt Humør, men de var umaadelig søde, Ejler sang til Kl. 11. Jeg gaar ellers tidlig i Seng og gør alt hvad jeg kan for at blive lidt federe, jeg hører af alle at jeg ser afrakket ud men det skal nok hjælpe, jeg synes allerede jeg har lidt bedre Appetit, drikker Piskefløde, vi har en lille Mælkeforretning overfor, som jeg køber i hver Dag. Jeg skal l [bogstavet overstreget] sige fra Marie at det er dejligt at have mig herinde, hun har Ferie og vi er sammen hver Dag, nu gaar jeg med hende hjem og spiser Ærter og Flæsk. Ellers har jeg ingen Mennesker set endnu. Jeg skal nok gaa til Rauch [Ranch?], Du sendte ikke Notaen, ring til Esther, spørg om den. Skriv nu lidt flittig. Masser af Hilsner Din
Alhed.
4de Torsdag
Altsaa: Knive og Nota

Fakta

PDF
Brev

Da

Brevet er kun dateret "4de Torsdag". Det kan være fra 1926. Larsen-familien lærte først Eiler Lehn-Schiøler at kende i 1916. Alhed Larsen bor hos Marie Larsen i København og hun kom hjem fra Sverige i 1917, var i Kerteminde som hønseavler frem til 1921 og holdt hus for Margrethe Eckardt i København i 1926. Lehn-Schiøler blev ramt af en hjerneblødning i begyndelsen af september 1926, og han blev lammet. Alhed Larsen har tabt sig og ser dårlig ud. Hun døde i 1927.

Det er uvist, om Esther er Esther Gøthe. Det er umuligt at læse, om Larsen skal gå til Ranch eller Rauch.
Larsen-familien kendte to personer, som blev kaldt Bister: Petersen og Lundsgaard.

København

Det Kongelige Bibliotek

Nej

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien