Menu

Fynboerne

november 1888-91

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Vilhelmine Larsen sender handsker og penge til Johannes, så han kan holde varmen og få råd til at tage toget til Birkerød.

Transskription

[Påtrykt tekst]
J. A. Larsen
Kjerteminde
Telegramadresse
Larsen.

Kjære Johannes
Nu ligger der 1 Kr og 25 Øre inden i Handskerne det er alt hvad jeg har min Ven ellers skulde Du have faaet mere; Men kan Du ikke nok faa en Retourbillet til Birkerød saa rejs ud til den lille Ven paa Søndag nu kan jeg kun naa at sende Pakken saa skal du nok inden længe faa et langt Brev, det sneer stærkt derfor sender jeg det saa tidlig det er 2 Par ny Mansjetter som jeg ogsaa forærer dig og haaber at Handskerne passer baade Haand og Øje
Din Fader skal nu straks rejse til Hindemae og tale med Baron Juul
Din Moder hilser fra Alle og til Alle
Din trofaste Moder

Fakta

Brev

dansk

Johannes Larsen skal besøge "den lille ven" i Birkerød. Det er muligvis hans bror Vilhelm, som bor på kostskole der fra 1888-1891. Det sner og Johannes mor sender handsker til ham. Derfor er det nok i begyndelsen af vinteren.

Hindemae er et gods, der ligger ved Ullerslev, vest for Nyborg.

Kerteminde
København

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien