Menu

Fynboerne

1891-03 o. 07

Afsender

Alhed Larsen

Modtager

Laura Warberg

Dokumentindhold

Influenzaen tager livet af folk i København.
Alhed har været til en fornem fest, og hun var så smukt klædt på som aldrig før med guldsnore i håret, lysgul kjole, blomster mv. Der var likører, portvin og sherry, stående soupé og is ved ballet.

Esther Hansen har spurgt, om Alhed vil deltage i aftenarrangementer, hvor man taler engelsk, men Alhed tør ikke.
Om aftenen skal Alhed til Thora for at tale om en kåbe.
Alheds deltagelse i festen kostede 34 kr., og hun har en ubetalt skomagerregning, som hun ikke ved, hvad hun skal stille op med.

Transskription

Kæreste Mor!
Det bliver ikke noget videre langt Brev, Du faar i Dag, men nu kommer jeg jo ogsaa snart hjem; hvad Dag det bliver ved jeg ikke bestemt, men vistnok Onsdag; før bliver det ikke; bare jeg nu maa træffe Eder alle raske og fri for den væmmelige Influenza, tag Eder endelig i Agt saa snart i ["i" overstreget] I mærker Symtomer, herinde er den meget ondartet, Folk dør som Fluer af den. - Ballet i Gaar var meget vellykket, jeg morede mig over al Forventning; mit Balkort fik jeg næsten strax fuldt, og tænk den vigtige Student (Hoppe) beærede mig med 1ste Vals. - Min Dragt var aldeles nydelig; jeg har aldrig set saa pæn ud tror jeg; Kjolen blev lysegul og var meget fixt syet, temmelig folderig, næsten lidt græsk, 3 Rækker Guldsnore om Haaret gule og brune Vinterasters, og mit Granathalsbaand; ingen Ærmer, 4kantet udskaaren. - Det var et forfærdelig flot Bal, 2 Tjenere tog imod Gæsterne; Is hele Tiden mellem Dansene samt Likører Portvin og Sherry; staaende Soupé med mange Retter og Masser af Champagne. Esther saa yndig ud i blegrød Raasilke, Ida H. hvid Raasilke, det er vist meget moderne for Øjeblikket.
Esther spurgte, om jeg vilde være med til nogle "engelske Aftner" hos dem, men det tror jeg ikke, jeg har Mod til, jeg kan jo saa lidt engelsk; fra 8-9 taler man engelsk, fra 9 holder man Sjov paa dansk. -
I Aften gaar jeg ud til Thora og taler om Kaaben, hvis det er hendes Pelskaabe og jeg kan bruger den som den er, ["r" sidst i "bruger" overstreget] kan jeg vist ikke modstaa den jeg er begyndt at fryse med mit graa, og min Kaabe er dels temmelig sjofel og desuden ikke saa varm som mit graa; - man faar ikke en god Kaabe til tyve herinde; det med Udsalgene er vist for det meste Humbug. - -
Nu slutter jeg, jeg skal skynde mig ud til Thora, at jeg ikke skal komme for sent hjem i Seng.
Først maa jeg dog skrive lidt om den alvorligere Del af Festen, det har rigtignok været en dyr Historie, men jeg haaber at I som Du skrev har knappet af paa Julegaver. Syjomfruen skal have
18-20 Kr (Syløn, extra lange Ærmer og Vest til højhalset, Tillæg)
3. -"- Drosche
3. -"- Handsker
3. -"- Vifte
5.-50 5 ["5" overstreget] Sko
1 -"- Haarb. Strømper

1 -50- Blomster ["1" overstreget]

34 Kr. Det er dog forfærdeligt, hvor det løber op, med det meste kommer jo til Nytte en anden Gang. Molle har været her et Par Dage; jeg kommer sikkert Onsdag, men faar vist ikke videre lang Ferie
Mange Hilsner
Din Alhed
[Til venstre for udregningen er tegnet en "Tuborg" og ud for denne er lodret skrevet:] Betalt
[Øverst på side 1 og på hovedet er skrevet:]
Hvad skal jeg gøre ved Skomagerregningen, jeg har ingen Penge gjort Gæld paa 2 1/2 Kr!!!

Fakta

Brev

Da

Brevet er udateret. Alhed Warberg fortæller i brevet om en fest, som hun også skrev om til sin far 6. marts 1891.

Alhed Warberg/Larsen fortalte om den samme fest i et brev til faderen 6. marts 1891. Udlægningen i brevet er betydeligt mere sarkastisk end i dette.

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB 2189

Nej

Testamentarisk gave fra Laura Warberg Petersen til Østfyns Museer