Menu

Fynboerne

1905-04-30

Afsender

Anna Syberg

Modtager

Fritz Syberg

Dokumentindhold

Anna Syberg skriver til Fritz at hun er kommet godt hjem. Hun skriver også, at hvis han har det så dårligt, kan han bare blive væk, det vil hun gerne støtte ham i, også hvis det koster en skilsmisse.

Transskription

Kjerteminde30/4-1905
Kære Fritz!
Nu sidder jeg hjemme igen, Børnene er raske og henrykte og det er morsomt at være hjemme. Den lille er saa tyk og livlig og Sak er bleven lang og kan sige en hel Del. Han kunde nok kende mig den lille søde Tosk, han sagde straks ”Moer” til mig.

Rejsen gik rigtig godt, i Berlin havde jeg meget Fornøjelse af Musæet, kan Du huske de Kvindebuster hvoraf Lützhøft malede den ene [lille tegning], de er lavede af ”Desierio da Settignano”. Malerierne er flyttede hen i ”Kejser Fridrich Musæet”, hvor de hænge glimrende. Det er et vidunderligt Musæum, ligesaa godt som Florens Gallerierne Lassen var vældigelskværdig, vi soldede rundt hele Dagen, hans Kone var desværre syg.

Det glæder mig, at Du begynder finde noget maleværdigt, Gud ved, om Du dog alligevel ikke skulde blive med det samme og slaa Dig løs ganske som Du har Lyst, hvis Du føler den mindste Trang dertil, saa gør det, bliv paa ubestemt Tid, tag store Arbejder op, hvis Du faar Lyst, bliv i Aarevis, gør lige hvad Fanden Du har Lyst til, jeg har en Følelse af, at det ville lette Dit Sind. Jeg skal skrive til Dig hver Dag, om Du vil, og vil med Glæde undvære Dig ved Tanken om maaske at se Dig lykkeligere i Fremtiden. Hvis Du synes at Du ikke kan føle Dig rigtig fri uden en stemplet Skilmisseerklæring med Kongens Underskrift saa i Guds Navn, det piner mig at se Dig ulykkelig. Det er min rigtige alvorlige Mening, og ikke noget jeg "pynter mig med." Hvis Du alligevel beslutter Dig til at komme herhjem efter Bestemmelse bliver vi naturligvis henrykte. Knud og Peter har gjort Haven i Stand, her er henrivende, men hundekoldt, og Foraaret kommer vist ikke for det første. Det er dog et forbandet Klima det danske, Rejsen gennem Danmark var graa og trist, jeg blev lidt skuffet ved Gensynet, men det varer jo kun en Par Dage, saa har man vænnet sig til det flade Land og den graa Himmel og finder det smukt. Hvorfor tager Birkholm dog ikke fat paa et Figurbillede, det vilde jo more ham vældigt. Jeg glæder mig til at høre om Fodturen til Snebjergene. Hilsen fra Franziska, der er vildt begejstret over vore henrivende Børn og fra Olga og Børnene.
Hils Birkholm. Mange Hilsner fra Din Anna.

Peter har solgt Gødningsamlerne for 1000 Kr

Fakta

Brev

Dateringen fremgår af brevet

Faaborg Museum, Fritz og Anna Sybergs brevarkiv