Menu

Fynboerne

1908-05-16

Afsender

Martin Arnbak

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Martin Arnbak anbefaler Johannes Larsen at overveje at anskaffe nogle dyrere franske farver. Malerne Find og Frydensberg har bedt kunsthandleren fremskaffe disse.

Transskription

Fortrykt:
Tlf. Palæ 1031 y Tlf. Palæ 1031y

ARNBAK
KUNSTHANDEL
10 Bredgade 10

Herefter i håndskrift:

D. 16-5-08.

Jeg har nu, paa Finds og Frydenbergs Initiativ taget nogle franske Farver hjem fra Lefranc; foruden de alment dyre har jeg saa faaet en lidt ringere Kvalitet:" Studie og Dekorationsfarver Kunstnere" som anvendes af alle franske Malere. De er noget billigere end de alm. danske Farver og skal være langt bedre. - Jeg vilde være glad hvis De vilde forsøge og hvis Farverne tiltaler Dem vil gøre Deres Køb hos mig. Farverne skal blive Dem sendt portofri.
P.S. Ligeledes i Lærreder, Pensler o.a. Rekvisitter har jeg nu godt Udvalg, bl.a. i nogle udmærke, grundede Maleplader [ulæselig].
Jeg har endnu ikke faaet Svar fra Schou.
Med venlig Hilsen
Deres ærb. Arnbak.

Fakta

Postkort

dansk

Datoen fremgår af postkortet.

København
Kerteminde
  • Bredgade 10, København

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv