Menu

Fynboerne

1920-03-18

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen har set en del motiver og fået fat i tre anskudte svaner. Der er mange svaner og nogle få gæs. Larsen beder Alhed sende tøj, barberkost mm..

Transskription

Kirkeby 18-3-1920.

Kæreste Alhed!
Tak for Brevet i Dag Jeg har det godt og synes her ser godt ud saa jeg haaber at faa et Udbytte af Turen. Endnu har jeg ingen Ting malet men set en Del Motiver i Forgaars var jeg ude med Marius og Martin hele Dagen der var 3 anskudte Svaner som vi fik alle Tre. Der er stadig en Mængde Svaner udelukkende Pibesvaner og i Eftmdg. vil jeg en Tur med sønden om Søen og see paa dem. Her er faa Gæs da der har været for meget Vand i Søen men det falder rask og jeg skal nok faa skudt nogle Stykker og sendt over til Dig. Kan Du sende mig min Barberkost? Som jeg glemte, det vilde heller ikke være saa galt om Du sendte et Par gl. Bukser og do Trøje til at skifte med hvis jeg bliver vaad, saa kan Du jo lægge et Par Aviser i. Mange Hilsner. Skriv endelig tit.
Din
Johannes Larsen.

Fakta

Brev

Da

Dateringen fremgår af brevet

Johannes Larsen er ved Henne Kirkeby for at male

Kirkeby
Marius Høi
Martin Haahr
  • Henne Kirkeby

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien