Menu

Fynboerne

1920-03-23

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen er på jagt ved Filsø. Jagten går nogenlunde, og JL har skudt en gås, men desværre er det meget tåget om morgenen, så det lykkes ikke JL at få malet et par akvarelskitser med morgensol.
Lehn Schiøler er begejstret for billederne af pibesvanerne.

Transskription

Kirkeby Kro 23-3-20

Kæreste Alhed!
I Formiddag er Martin cyklet ned med en Gaas jeg skød i Søndags Aftes. Der er kommet en del Gæs i de senere Dage, saa jeg lod den hænge i Haab om at M og jeg skulde faa et Par til i Aftes, men det lykkedes ikke, der var ingen Træk. Det er et ganske henrivende Vejr her i Dag efter at Taagen ved 10 1/2 Tiden er forsvunden, stille varmt Solskin. Desværre har det været meget taaget om Mrg de sidste Dage. Jeg vilde gerne lave et Par Aquarelskitser med Morgensol, men det kommer vel. Jeg tænker mig at jeg rejser hjem paa Lørdag. Der var Brev fra Schiøler i Dag, han var meget begejstret over Pibesvanerne men det lader ikke til han kan komme hjemme fra før efter Paaske, da de har Konfirmation.
Skriv lidt til mig det er saa dyrt at telefonere.
Mange kærlige Hilsner
Din
Johannes Larsen.

Omtalte genstande

Johannes Larsen vil lave akvareller med morgensol ved Filsø.

Fakta

Brev

Da

Datoen fremgår af brevet.

Johannes Larsen maler og går på jagt ved Henne Kirkeby og Filsø. Larsen arbejder også på illustrationer til Eiler Lehn Schiølers store bogværk om Danmark og Grønlands fugle.

Henne Kirkeby Kro

Det Kongelige Bibliotek

Brevet er indleveret på Det kongelige Bibliotek af Larsen-familien.