Menu

Fynboerne

1929-04-09

Afsender

Viggo Stockfleth

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Læge Stockfleth har taget nogle billeder for Johannes Larsen på Charlottenborg.

Transskription

Fortrykt:

Læge Viggo Stockfleth København V., den
Vesterbrogade 48
Tlf. Eva 833
Konsultation 1 - 2

Herefter i håndskrift:
9.4.1929.

Kære Mester Johannes Larsen!
Tak for Deres Brev og hjertelig
Tak for den Aften jeg var
sammen med Dem og Deres
Søn da jeg tog Billederne
paa Charlottenborg; den var saa fornøjelig baade paa Charlottenborg og ved den saltede Aal hos Ha[ulæselig]. Jeg var saa glad ved [ulæselig] at
kunde gøre Dem en Tjene-
ste og ved at den er
faldet ud til Deres Tilfreds-
hed. De skylder mig abso
lut intet. Skulde det
være at jeg kunde hjælpe
Dem en anden Gang til vil
jeg meget gerne melde
mig til Tjeneste. Det
er omsonst at Forsøget
med Lampeoptagelser
lykkedes saa godt som
De skriver. Skade at jeg
kom til at tabe to Billeder
oven paa hinanden.
Jeg glæder mig til eventuelt
at se Deres Aftryk eller
Charlottenborgs [ulæselig] overlader jeg gan-
ske til Dem.
Den islandske Maler
har jeg behandlet saa
godt jeg kunde paa de
faa Dage han var her;
det var dog væsentligst
Hypochrondi fra hans
Side; skulde der komme
noget mere har han lovet
at lade sig behandle
derfor paa Island.
Til Lykke til Deres Søns
GIftermaal!
Vil De hilse Deres Sønner
og tag selv en [ulæselig]
Venlig Hilsen fra
Deres hengivne
Viggo Stockfleth.

Fakta

PDF
Brev

dansk

Datoen fremgår af brevet.

Johannes Larsens søn Johan giftede sig med Elena Italia den 23-2-1929.
Charlottenborg er hjemstedet for flere kunstinstitutioner, bl.a. Kunsthal Charlottenborg, hvor der har været udstilling af kunst siden 1883. Kunsthallen er med sine 1200 kvadratmeter en af de største udstillingsbygninger i Nordeuropa.

København
  • Vesterbrogade 48, København
  • Charlottenborg, Kongens Nytorv

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien