Menu

Fynboerne

1939-03-07

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Johan Larsen

Dokumentindhold

Sukkeraktien må ikke føres ud af landet, siger de bankansatte. Larsen vil tale med Elise om sagen.
Johannes Larsen er flov over at have glemt sin søns fødselsdag.

Transskription

Kjerteminde 7 Marts 1939.

Kære Lysse!
Hermed Rättegångsfullmakten i underskreven Stand. Puf var i Odense i Gaar og talte med Esben-Hansen og Kassens Valutaekspert om oversendelsen af Pengene for Sukkeraktien og sidstnævnte erklærede at der ikke fandtes nogen legal Maade hvorpaa det kunde udføres paa en gang da Aktien ikke maa udføres. Nu har jeg i Sinde at sætte mig i Forbindelse med Elise og se hvordan vi kan faa det gjort i mindre Beløb. Tak for Dit lange Brev. Det var flovt at jeg glemte Din Fødselsdag, men det trøstede mig noget at tænke paa at I vilde faa et velkomment Brev paa Dagen. Nu faar I ikke mere denne Gang da jeg skal have flere Breve paa Posthuset
Mange Hilsner til Jer alle
Din Far.

Fakta

Brev

Da

Datoen er skrevet øverst på brevet

Theodor Oppermann forærede i februar 1939 hver af Johannes Larsens to sønner en aktie i De Danske Sukkerfabrikker. Se brev fra Johannes Larsen til Johan Larsen 25. feb. 1939.
Rättergångsfullmakt: Fuldmagt i en retssag.

Kerteminde

Bynavnet er skrevet øverst på brevet

Brevet er i privateje

Nej

Brevet er i privateje