Menu

Fynboerne

1940-01-24

Afsender

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Det er frostvejr og koldt.
Larsen har sendt billeder til både Winkel & Magnussen og Den Frie.
Han fodrer en masse fugle i haven.
Børnene har kighoste, men det er et mildt angreb.

Transskription

Kjerteminde 24 Jan. 1940.

Kære Lysse & Bimse
Tak for Brevet. Ja her har vi det ogsaa med Sne og Frost og Bæltet fuld af Is. Jeg tror ikke vi har faaet saa meget Sne siden det Aar 1901. Vi har haft Sne og Frost siden første Juledag, kun afbrudt af 2 dages Tø for en halv Snes Dage siden. Jeg sendte forleden mine Billeder over til Winkel & Magnussen til Auktion der skal holdes omkring Midten af Februar. Og i Dag har jeg anmeldt 12-13 Aquareller til den frie Udstilling. Jeg fodrer en Masse Smaafugle for Tiden mest Kvækere og Svenskirisker og Musvitter en enkelt Gulspurv og nogle Bogfinker foruden vore Spurve og Skovspurve. Ja i Gaar var her et Par Dompapper og nogle Skovduer, men ingen af dem har vist sig i Dag. Jeg skal hilse fra Puf og Else der er ved at gaa i Byen, og saa skal de med Erik og Grethe i Biograf i Odense i i Aften. Bel Ami. Ellers er her ikke stort at melde. Ja Børnene har Kighoste, men tilsyneladende i mild Grad. Ane har hostet nu omtrent siden Jul og de to andre. ja det kan for resten ogsaa har faaet hver 3 Indsprøjtninger for det.
Det var rart at høre lidt fra Jer, saa jeg har jo heller ikke været videre skrivende i den senere Tid.
Mange Hilsner fra os allesammen
Jeres JL.

Omtalte genstande

Johannes Larsen har sendt billeder til både den Frie og Winkel & Magnussen.

Fakta

Brev

Da

Datoen er skrevet øverst s. 1

Svenskirisk er en ældre betegnelse for grønirisk.
Bel Ami er en tysk film fra 1939 instrueret af Willi Forst . Den er løst baseret på Guy de Maupassants roman Bel Ami fra 1885 - med betydelige ændringer til det originale plot (Kilde: Wikipedia marts 2022).

Kerteminde

Bynavnet er skrevet øverst s. 1

Brevet er i privateje

Nej

Brevet er i privateje