Menu

Fynboerne

1943-03-30

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Johan Larsen

Dokumentindhold

Andreas/Puf og Johannes Larsen blev overraskede over indholdet af Johan/Lysses brev, men det gik op for denm, at han ikke havde fået Larsens sidste brev, da han skrev. Planerne er i øvrigt udmærkede.

Transskription

Kjerteminde 30 Marts 1943.
Kære Lysse!
Tak for Brevene til Puf og mig der kom paa Rekordtid, nemlig 6 Dage. Vi blev straks noget forbavsede over Indholdet da vi antog det for Svar paa mit sidste Brev og ikke kunde begribe at Du havde faaet det ud af det, men ved nærmere Granskning af Datoerne, gik det op for os at Du umuligt kunde have faaet mit Brev, inden Du skrev og at Indholdet af Pufs Brev maatte være noget Du havde fantaseret Dig til. Naar Du faar dette har Du vel for længst faaet det forrige og derved faaet et andet Syn paa Sagen. Forøvrigt synes jeg, at det er nogle udmærkede Planer Du har og det vil være mig en stor Skuffelse hvis de skulde opgives. Mange Hilsner, ogsaa fra Puf og Else til Bimse Børnene og Dig selv fra
Din Far.

Fakta

PDF
Brev

Da

Datoen er skrevet øverst på siden

Johannes Larsen og hans søn diskuterede dels ombygning/restaurering af gården Båxhult, hvor Johan boede med sin familie, dels overdragelse af ejendommen fra far til søn.

Kerteminde

Bynavnet er skrevet øverst på brevet

Brevet er i privateje, A

Nej

Brevet er i privateje, A