Menu

Fynboerne

1945-08-12

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Johan Larsen

Dokumentindhold

Larsen glædede sig over at høre om dammen.
Han skal besøge Hostrup-Schulz i Kongsø samt videre til Kaas Hovedgaard.
Johannes Larsen har haft hold i ryggen.

Transskription

[Håndskrevet på kuvertens forside:]
Hr. Johan Larsen
Båxhult
Långaryd
Sverige.

[Håndskrevet på kuvertens bagside:]
Johannes Larsen
Kjerteminde
Danmark.

[I brevet:]
Kjerteminde 12 Aug 1945.

Kære Lysse!
Tak for Brevet, det morede eller rettere glædede mig at høre om Dammen o.s.v. Og jeg glæder mig til en Gang at komme op og se det Hele, naar det nu bliver overkommeligt at rejse igen. I Morgen kører jeg med Dydensborg op til Hostrup-Schultz i Kongsø og bliver der en Uges Tid og saa er jeg bedt op til Kaas Hovedgaard, paa ubegrænset Tid men det bliver nu ikke mere end til en Uges Tid. Jeg har ligget i godt 3 Uger af et væmmeligt Hold i Ryggen d.v.s. jeg har afbrudt Sengelejet et Par Gange, men maatte i Seng igen. Ellers har vi det godt alle sammen, for Tiden er Mornine her men rejser i Morgen til Faldengaard. Mange Hilsner til Jer allesammen ogsaa fra Mornine der sidder her.
Onkel Victor døde et Aar før Eric.
Din Far.

Fakta

Brev

Da

Datoen er skrevet øverst s. 1

Kerteminde

Bynavnet er skrevet øverst på brevet samt på kuverten

Båxhult pr. Landeryd

Adressen er skrevet på kuvertens forside

Brevet er i privateje

Nej

Brevet er i privateje