Menu

Fynboerne

1946-02-25

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Johan Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen synes, at huset ser godt ud med frontispicen på bagsiden.
Larsen har ligget syg. Han har fået kataloget fra auktionen over afdøde Gethers kunstsamling. Værkerne er sat til meget høje priser.

Transskription

Kjerteminde 25 Febr. 1946.

Kære Lysse.

Til Lykke med Fødselsdagen!
Tak for Brevet med Tegningerne af Huset. Jeg synes det ser udmærket ud og giver Dig Ret i at Vinduerne klæder Huset bedre end de nuværende. Det ser ogsaa godt ud med Frontispicen paa Bagsiden. Jeg har ikke skrevet før paa Gr. af flere Ting. Først var Else og Puf og jeg til Fest hos Johs. V. i Kjøbenhavn og saa blev jeg forkølet da vi kom hjem, laa et Par Dage og stod op og maatte gaa i Seng igen. Nu var jeg lidt oppe i Gaar og er ogsaa oppe i Dag. Vi har faaet Vinter. I Gaar trak Masser af Alliker S paa og Dagen efter begyndte det at sne. Lørdag og Søndag havde vi Snestorm og ind i mellem 7⁰ Frost det koldeste vi har haft i Aar. Her er nu Kaneføre men i Dag har Solen været lidt fremme Jeg har i Dag faaet en Katalog fra W & M ∞der i Lørdags havde Auktion over afdøde Generalkonsul Gethers Malerisamling. En Skovvej af Poul Christiansen kostede 25000 Kr. et Høstbillede af Peter Hansen 28.810 Kr. En Aquarel af mig med Udsigten herfra Stuen og Kirkemøllen kostede 7.950 Kr. til disse Priser kommer 12 ½ %. Der blev solgt 131 Billeder alle til gode Priser saa der indkom jo et klækkeligt Beløb.
Paa min Riffel staar der,
72938.80N. ∞∞72938. Waffenfabrik Mauser & Oberndorff A/N.
Muligvis skal det sidste være C. Berndorff.
Mange Hilsner til Jer allesammen incl. Peter Tutein hvis han er der endnu.
Din Far.

Omtalte genstande

Henrik Gethers efterladte kunstsamling solgt på auktion:
En skovvej af Poul S. Christiansen, et høstbillede af Peter Hansen og en udsigt fra stuen mod Kirkemøllen af Johannes Larsen (akvarel).

Fakta

PDF
Brev

Da

Datoen er skrevet øverst s. 1

Kerteminde

Bynavnet er skrevet øverst s. 1

Brevet er i privateje, A

Nej

Brevet er i privateje, A