Menu

Fynboerne

29. maj. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen" til de Sydfynske øer.
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne.

29 Maj. fint St. Solsk
Malede I Præstegaardshaven
2 Accuntor modularis
Musvitter Gulbug Gærde
sangere. Udenfor I Haven
[ulæselig] Skovsp.
Efter Middage kom en ung
Mand fra Præstegaarden
med en Musvaage han
havde slaaet ihjel med
en Sten ved Plantagen,
for at spørge hvad det
var for en og om hvor han
kunde faa den udstoppet.
Telefonbesked om Rylens
Ankst til Langøre og ved
Tretiden cykler vi dertil
over Alstrup og Toftebjerg
hvor jeg fik min Bagring
lappet. Gulbugen synger.
Paa Vejen over Stauns
Lærker Bomlærker Gulspurve

Side 59
Forstuesvaler Jordsvaler og
Bysvaler (Gadekær i Stauns)

Side 60
Irisker Svenskirisker Gulbuge
Kukkere L canus Strandskader
St macr Engpibere Løv
sanger Spurve Stenpikkere
Bynkefugle ved Kl. 4 ¾
tegner jeg Hundsholm fra
(Grønhøj). Lærkerne synger
varmt Solsk. Fl SØ.
Lige V for Langøre gik en Graa
Kobbersneppe i Strandkanten
50 M fra Vejen, den blev Staaen
Mens jeg stor af Cyklen og saa
den i Kikkerten. 5 – 6 L canus
laa udenfor i Vandet. Fra
Havnen ses flere Par Skalle
slugere svømme om paa
Fladvandet ved Hunds
holm. L canus og St hirundo
afsøger Havnen. V for Hav
nen 4 Ederfugle ♀ ♀ senere
4 Par S for Havnen. St hi
rundo Stenpikker Hvid Vipstj
en St hir. sidder paa en Pæl
i Havnen en anden kommer
flyvende med en lille Fisk
som den afleverer til den
siddende i Forbifarten.
Kl. 9,20 høres Kukkeren

Side 61
Karls Kol.
Lille Bakker. Store Sten
i Strbr som ligger tættest paa
V Siden paa N siden et Stk
Grønsvær med bl. Armeria

Masser af Viola canina paa
Sydskr. Martsviol. Græsløj
Hulk Rodsvin St Hansurt
Stenbræk Høgeurt Jordbær
Tveskæget Ærenpris Gærdehøne
Smørblomster Storkenæb
( ) Paa Østskrænten
Roser Hvidtjørn Vrielen
ret store paa V Siden og
ovenpaa Øen forkrøblede
Slaane. Gaasepotentil Højre
urt Strandmalurt.
Paa Vejen til
Mejlholm saa:
L canus L argentatus
L ridibundus Terner

Skalleslugere Strandskader
Gravgæs og Ederfugle

Side 62
Ederfugle Maager (L canus og arg)
og Terner inde fra Øerne
i Fjorden.

 1. Accentor Modularis, jernspurv, i dag prunella modularis

 2. Forstuesvale: Landsvale

 3. Jordsvale: Digesvale

 4. Svenskirisk: Gammelt ord for grøn irisk

 5. Larus canus: Stormmåge

 6. Sterna macrura, Havterne, i dag Sterna paradisaea

 7. Sterna hirundo: Fjordterne

 8. Armeria maritima: Strand-Engelskgræs

 9. Viola canina: Hundeviol

 10. Larus argentatus: Sølvmåge

 11. Larus ridibundus: Hættemåger, i dag Chroicocephalus ridibundus

Fakta

PDF
29. maj. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej