Menu

Fynboerne

28. maj. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne.

Søndag 28 Maj
Blæst NV Graat om Mrg
mere skyet Solskin
klarere og flover over Middg
men Blæser op ved To
Tiden og ender med Regn
Kl 9 og 10 Aft.
Med Lærerne Sigurd og Mad
sen ved Møgelskov.
satte Friis af i Bessser og
kørte til Brundby Skole
og spiste til Aften
Saa en udstoppet
[ulæselig] Ugle, der
for en Snes Aar siden blev slaae
et ihjel med en Sten

Side 57
Blank

Side 58
i Langemark. Nu opstillet
Brunby hvor den sam
men med en Flagspette
danner Skolens naturhisto
giske Samling

  1. Lærerne Sigurd fra Besser og Madsen fra Brundby. (Se Achton Friis, DDØ - afsnit om Samsø)

Fakta

PDF
28. maj. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen
Achton Friis

Nej