Menu

Fynboerne

27. maj. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen" til de Sydfynske øer.
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne.

27 Lørdag Nv Bl. Solsk sen Sk
Kl. 8½ Til Stranden for at
ro over til Hjortholm.
Bomlærke Gulsp Lærke Engpiber
Irisker Svenskirsker. Ved Str
Præsterk. ♂Vibe

Side 49
Hjortholm

Side 50
Da vi ror over flyver 2
gravgæs
forbi, En Flok Ryler ca (50) L
canus St macr. da vi nær
mer os Øen kommer 12 Eder
fugle ♀♀ad. flyvende der
inde fra og svinger ud om
os. De 10 Fortsætter mod NØ
2 kredser 4 – 5 Gange om
os. Da vi landede kom Kukk
eren og satte sig paa en Sten
ved Stranden. L argentatus
skriger. Strandskader L.
canus 15 Ederfugle (deraf en
♂ad flyver forbi. Paa den
N lige flade Del af Øen ligger
spredte rugende L canus.
Fra en Tjørnebusk paa den
Rosenbusk
nordlige Skraaning ved Strand
engen fløj en Ringdue ud
Paa Jorden under Busken
laa en Rede med Æg.
TEGNING

Side 51
Hjortholm
Paa SV Siden 2 Høje Runde
Bakker, den nordligste omgærdet
af en Ringvold der afbrydes
hvor den støder sammen
med den S der er lidt højere
Bevoxet med Slaaen Tjørn
Roser ( )
og enkelte vilde Æbler, mægtig
store Stenbræk Hulkr. Kodriver
Løvetand
Mod NV skyder sig en Halvø
med en 3 dobbelt Bakke der S
højset ud. Lav Bakke mod
SØ mellem den og Voldstedet
en lille Bugt den øvrige
Del af Øen flad med flere
rende Damme med bl.
Vandranunkel.
Smørbl. Anemoner Violer
Kragerede i en høj Tjørn NØ
for Voldst, i en ved Siden
af 2 den ene ufærdig i den
anden 3 Æg. Gøgeurter (afpille
de Blade
4 ret store Elme )x paa SØ Siden
hvor vi gik i Lened[ulæselig]
. . . .
Mellem Tjørn paa Øst Skrænten

Side 52
Et Stk fra Ringduereden
laa en Graaand ♀ og en
Gravgaas ♂vindtørrede
med afpillet Bryst og en
(Vandrefalk ? ) Graaandrik
2 Ringduer og en Krage kredser om
den højeste Bakke
9 Gravgæs og ca 30 Graaæn
der (vist alle Andrikker) flyver
ud fra Bugten paa S Siden
Viber Jordsvaler. Tornirisk
Forstuesvaler Hvid Vipstj Gul
spurv og Tornsanger synger [ulæselig]
Irisker 2 Svenskirisker.
Paa Toppen af ”Voldstedet” laa
et af Krager tømt Gravgaaseæg
en Agerhøne fløj op Gulbyg
fra det nordligste Voldsted
ses enkelte Par Hættemaager i
Vandhullerne paa Fladen NV
for.
Paa en lille lav Holm N for Hj.
Hættemaager Terne og L canus en
Flok Tr canutus (14 – 15 ) staar
i Vandet (røde og graa) en kommer
svømmende inde fra Bredden
hvor der gaar flere, og sætter sig
ved de første 13 Strandskader.
Der var ca 30 og det var ikke
Kobbersnepper (altsaa Ryler)

Side 53
Ca 30 Viber i Folk

3 pillede Gravænder til ♀ + ♂ + ube-
stemmelig paa Grund af manglende
Fjer/ der forefandtes kun 2 yderste Sv

Side 54
Strandbrokfugl 4 Unge Ederfugle ♀♀

flyver tæt forbi Rødben (1)
Præstekrave (2)
Vindtørret L canus ved afpillet
Bryst. Taarnfalk ♂ved en
Dam mel. Bakkerne paa NV
Enden Letter 2 Ringduer 2
Agerhøns. Gøg. I en stor Tjørn
en Kragerede Solsort
V for N Spidsen holdt sig Ca 15
St macrura, jeg saa ingen Reder
Gøg (brun ♀) 2 M. serrator
og 2 Ederfugle (♂ x ♀) flyver
forbi da vi er henne for at
trække Baaden højere op paa
Gr af Højvande. Vandet slaar
nu op over Græskanten
Frokost. Lærken synger
Strandbrokfugl

Da vi var færdig med Frokost kom
Opsynsmanden der var herovre
med Kreaturer og viste os en rugen
de Ederfugl som jeg tegnede, den
laa højt paa Reden og var meget
lys graalig. Reden var under
en Tjørn. Anemoner ca 150
Al fra Vandet paa N Siden
3 M serrator flyver over mens
jeg maler ved den lille Dam
N for Voldstedet . Gul

Side 55
3 Ryler fl. forbi >

Side 56
bugen synger Gul Vipstj (3)
Vinden er frisket mere og mere
og Kl. 5 blæser det stærkt
en Mængde Forstuesvaler jager
om i Lavningen N for Voldstedet
En Gøg fløj ud fra nogle Roser
og Tjørne hvor det Par Gærde
sangere hoppede om og skældte
ud. Roede hjem i stærk
Blæst og Højvande. Fra Str
og hjem gule Vipstjerter ( 2 Par ).
Engpibere. Lærker og Bomlærker
Hjemme ml 6 og 7.

  1. Svenskirisk: Gammelt ord for grøn irisk

  2. Larus canus: Stormmåge

  3. Sterna macrura, Havterne, i dag Sterna paradisaea

  4. Larus argentatus: Sølvmåge

  5. Jordsvale: Digesvale

  6. Forstuesvale: Landsvale

  7. Svenskirisk: Gammelt ord for grøn irisk

  8. Strandbrokfugl, i dag Strandhjejle Pluvialis squatarola

  9. Mergus serrator, Toppet Skallesluger

Fakta

PDF
27. maj. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej