Menu

Fynboerne

26. maj. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen" til de Sydfynske øer.
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne.

26 Maj. Stille klart varmt
Op til Ballebjerg og Bysende
Tornskade ♂ x ♀Irisker Gulsp
Bomlærker. Stenpike
Om Eftermdg – Forbi Dyvelstenen
til Issehoved. Ved Stranden
SV for Issehv. Enlig svømmende
ung Ederfugl. ♂L marinunus juv
flyver ud fra Strdbr Maager
Irisker. Præstekrave Paringsfarv
2 Mursvaler jager lang . Bakkerne Jordsvaler. Gravgaas ♂flyver
forbi N paa. Stenpikker
Engpiber Gulsp. Viber
En lille Samling L canus
lige V for Spidsen Strandskade
2 St cantiaca Lærker
2 Gravgæs letter fra Spidsen
og Lægger sig i Vanden ud Mogsxxxx[ulæselig]
xxxage[ulæselig] xxise[ulæselig] 2 Dværgterner
Actitis (2) En Flok ca 30
L canus men ingen Reder.
Bomlærke Hjemvej
4 Ringduer flyver ud af en Granpl
Bjærg fyr

Side 47
Brøndkær
Kreaturhus paa en gl Tomt
i en Gryde ml Bakkerne
Pæretræer Blommetræer
og Æbletræer temmelig store
Aske forbl. Poppel Hyld
og Stengærde Faar og
Pile Kvier
S for Tomten Vandsted
med klart Vand
Ved SØ Hjørnet af Sten
hegnet et fladt Vand over
dækket med blomste Vand
ranunkel. I en af Pilene
ved Vandet en gl. Krage
rede.

Side 48
I en anden Svenskirisk Lærkerne
Synger – Gøg
2 Svensirisker Stære Gulbugen
synger, Hangulspurv nede at
drikke Bomlærke ned at
vaske sig graa Fluesnappe
+ Atlingandrik i Vandranunkler
ne . Stenpikker
Hjemme ved 6 Tiden
Ved 8 Tiden med Friis
Maler Johnsen ved Bgflit
keskaar. Præstekr Dværgterne
(2 af hver) L canus En saas
rugende paa en Tot Græs
høj oppe paa Skrænten.
Lærken synger
Til Besser Kl 9 I Besser ved Titiden. I Plantagen
ved Kandhavekanalen
Kukkede Gøgen Friis Saa
en Natravn.

  1. Larus marinus: Svartbag, ung

  2. Cypselus apus, Mursejler, i dag apus apus

  3. Jordsvale: Digesvale

  4. Larus canus: Stormmåge

  5. Sterna cantlaca, splitterne, i dag Sterna sandvicensis

  6. Actitis hypoleucos, Mudderklire

  7. Svenskirisk: Gammelt ord for grøn irisk

Fakta

PDF
26. maj. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej