Menu

Fynboerne

25. maj. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne

Søndag 25 Maj Kristi Himmelft
varmt diset Solskin
Løvsanger
Om Eftermdg med Friis og den gl
Sognefoged Morten Madsen
paa Ballebjerg
I Plantagen Gulsp Gulbug

Side 45
Master med Lynafledere (5) støttet
af Barduner og et Majtræ
med en Fuldrigger i Toppen
rager op over Byen, paa
mange af Gaarden Vejrfløje
En Hovedgade midet gen
nem Byen fra S – N og en
vej helt rundt om den
Med Undtagelse af en Stump
Tjørnehæk ingen levende Hegn
Haverne aabne eller med
et ganske lavt Stakit eller en
lav Cementmur. Tulipaner
Pinselilje og Aurikler, Dielytra
og andre Stauder foran Huse
og Gaarde en enkelt lille
Græsplæne og ellers Køkken og
urter. Mange nye og gamle
Morbærtræer.

Issehoved Engelskgræs Hulkr Kodriver
Stedmoder fl. Vigge [ulæselig]
Stenbræk Violer Engelsød
Høgeurt (ikke Bl.) Timian Lyng
enkelte Tuer ved Telegrafhuset

Side 46
Fra Toppen ses en Mursvale flyve
ad Aarhus til Lærkerne synger
Bomlærker og Stære paa Hjem
vejen.

  1. Di·elytra, af gr. (elytron, Hylster); opr. Navn Diclytra, der skyldes en gal Etym.; senere Navn Dicentra (kentron, Braad, Spore), Hjerteblomst.

  2. Cypselus apus, Mursejler, i dag apus apus

Fakta

PDF
25. maj. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen
Achton Friis

Nej