Menu

Fynboerne

24. maj. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen" til de Sydfynske øer.
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne

24 Stille varmt diset Solsk.
Om Mrg bliver jeg anraabt
af en ældre Mand. Hov!
Halløj! Di maler jo Fovle,
Her er kommen et Par
Svaler i Fjor og nu er de her
igen, de er mere hvide
end de andre, og Di kunde
maaske sige hvad de hedder
jeg har aldrig sit dem før.
Bysvalen er altsaa ny
indvandret i Besser.
Cykler med Friis til Nordby
over Alstrup – Toftebjerg
Kl 8,20 Skovsp Tornsanger
ved Gaarden med Læbæltet
mellem Besser og Alstrup ny
Hypoluis Bogfinker 2 Stillitser
Irisker Spurve Stære
Solsorterne fløjter. Ederfugle
høres fra Fjorden. Gøgen kukker
Bysvaler og Forstuesvaler, Alstrup
Tornskade \ Stillitser Langs
Stranden Strandskader

Side 43
Fløje i Nordby
TEGNING
TEGNING
Stor tæt sammenbygget Landsby
med mange gl Frugttræer
store Pære, Æble og Morbærtræer
mange Kirsebærtræer. Store Haver.
Hele Byen virker som en vældig
Frugthave. I Præstegrds Haven
et stort Valdnøddetræ og en stor gl
ægte Kastanie. I selve Byen findes
med Undtagelse af 2 stynede Pop
ker ved Klokketaarnet og nogle
nyplantede Linde om Gadekæret,
kun Frugttræer. Langs Vejen
der gaar rundet om Byen Pile
Popler (Can.) og Aske. Landska
bet om Byen fuldkomment
træløst, mod N og V mod
S og Ø spredte Gaarde. Høje

Side 44
L can. L rid. Strandskader

Tornskade Krage Sortmejse
ved By og Plantagen Gulsp
Gennem Pltg til Maarup
mange Irisker Gulsp nogle
Sortmejse og Tornsangere
i Birhus ved Maarup synger
Gulbugen. Gulsp Bogfiinker
Graaspurve. Solsorter
I Maarup By Gulbug Bogfinke
Graasp. Stære Forstuesvaler
Bysvaler Skovspurve
I Nordby Kl 10 ¼
Solsorter fløjter og Bogfinken synger
Graasp. Forstuesvaler ved
Gadekæret. Jordsvaler paa Telefontr
Gulbuge Stære Gærdesangere

  1. Actitis hypoleucos, Mudderklire

  2. Forstuesvale: Landsvale

  3. Larus canus: Stormmåge

  4. Larus ridibundus: Hættemåger, i dag Chroicocephalus ridibundus

  5. Jordsvale: Digesvale

Fakta

PDF
24. maj. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen
Achton Friis

Nej