Menu

Fynboerne

23. maj. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne

23 Maj Stille varmt. Kl 8½
trækker et Tordenvejr op fra
V. 3 Bysvaler flyver om højt
over gaarden, mens Trodnen
ruller Tegner i Prastgrds Haven
til Middag
Eftermdg Stille bagende
varmt Solskin
Med Friis paa Cykle over
Østerby – Bisgaard til Sælby
hvor jeg tegner. Bomlærker
Lærker Taarnfalk. Ved
Østerby Tornskade ml
Ø og Bisggard Tornsanger
ved Stranden : Lærker

Side 37
Blank

Side 38
[Notatet er fra 22 maj]
ned og hopper om i Rørene ved
Vandfladen og fanger Insekter
og flyver saa syngende op i
Piletoppen igen. De er vist
mindst 3 Par som har hver
sin Del af Mosen at regere
over, af og ryger de sammen
kun den ene synger fra Træ
toppen og i Luften. Fra Kl ca 2½
til 6 saa jeg paa dem uden
at de skiftede Pladser, el
forandrede deres Opførsel
[Notat fra 22 maj ophører]
. . . . .
Viber Stære Strandskader
Rødben Præstekraver L canus
L argentatus 2 St canti
aca kommer fra Ø og Flyver
ud over Vigen Gøgen
Kukker Lærker Gulsp.
Irisker.
Paa Hjemvejen 2 gule
Vipstjerter ♂paa Vejen
før Bisgaard – og en Torn
skade. Ved Bisgaard
flyver Bysvaler og Forstue
svaler over Dammen

Side 39
Blank

Side 40
paa Telefontraaden sidder 2
Forstuesvaler den ene næsten
ren hvid paa Brystet
den anden stærkt rust
farvet. Hvid Vipstjert
I Krattet (Til) med Brænde
nælder i Bunde og en Dam
i Midten) ved Dammen
synger Havesanger
Tornsanger og Sumpsanger
Gulspurve Graaspurve
en Rørspurv [Rørsanger overtreget] ♀. Lidt
efter ser jeg den i et af
Vejtræerne sammen
med en der saa meget
mindre og brunligere ud,
med det var vel en Rørsp.
desværre fløj den og jeg saa
den ikke mere derimod
saa jeg den anden igen
temmelig længe. Ved Øster
by Tornsanger og ved en
Gaard Ø for Byen synger

Side 41
Alle Pæretræerne er sprunget
ud og Kirsebærtræerne

Side 42
Sivsangere. Bomlærker Lærker
Viber. Hjemme Kl 6 ¼ .
Tordenvejr om Aftenen
ved 11 Tiden

  1. Larus canus: Stormmåge

  2. Larus argentatus: Sølvmåge

  3. Sterna cantlaca, splitterne, i dag Sterna sandvicensis

  4. Forstuesvale: Landsvale

Fakta

PDF
23. maj. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen
Achton Friis

Nej