Menu

Fynboerne

22. maj. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne

22 Maj. næsten Stille let skyet
2 bysvaler paa Telefontraaden
ude paa Gaden. Gærdesmute
synger. Ved Prstegd synger flere
Gulbuge ved det lille Kær
bag denne synger 3 paa en
Gang. 2 Stillitser gra Flue
snapper + Munk ♂Krage
Gik over Vejen ind i Lunden
til Hindbærrene, ogsaa her
synger Gulbuge som synes
at vrimle alle Vegne til
Mrg. br Fluesnapper ♀
Sad længe i Brændenælderne ved
Hindbærene og hørte et synge
nogle Gange saa af og til et Glimt
af den, en Gang 2, men kunde
ikke faa den i Kikkerten
Gøgen kukker I Køkkenhaven
ved Præstegd. Accentor modularis
2 do hopper om efter hinanden
i et Æbletræ. Skovspurve

Side 33
Graabrun med et kanelfarvet
Skær stærkes paa Brystet, meget
utydeligt

No 1 TEGNING

stribet paa
Ryggen 2 – 3 lyse
paa Issen
mellem den
mørke Indfat
ning
Denne hoppede om
i Rørene nede ved TEGNING
Vandet og sang
flere Gange i en ½ - ¾ Alens
Højde 4 – 5 Al fra mig. en Gang
kom en anden og sloges et Øjeblik
med den og forsvandt saa igen
No 2
Den anden sang mest fra Pilene
i ca 5 m Højde, fløj undertiden
fra Rørene syngende op i Pilene
ogsaa dalede den, syngende fra
Pilene ned i Rørene
No 3
mere svovlgul
paa Struben TEGNING
olivenfarvet
paa Ryggen
rødbrun paa
Overgumpen
samme Art som No 1, denne
Side 34
ved Kæret Gærdesangere
Over Engen til Staunsfjord
Lærker Bomlærker Engpiber Gul
Vipstjert ♂ Forstuesvaler Viber
Præstekraver Hættemaage (1)
Stenpikker
Paa Stranden 4 – 500 Tr alpin

5 – 6 Rødben 3 Strandbrokfugle

14 Strandskade en Hættemaage og
en Del L canus 1 Præstekrave
eg en Vibe. Vi sætter os op paa
Klinten lidt efter er der
en halv Snes Strandbrokfugle

mellem Rylerne
Om Eftermdg kører jeg ud til Rør
mosen S for Holmegd fra at se
paa Sivsangere
Fra NS siden ud mod S Pil og Poppel
i Pilen i Midten sidder en Solsort
og en Svenskirisk og et Par Graasp
ligger paa en fritsiddende Rede i
en Pil. Der er 3 eller 4 Sivsang
ere der synger samtidig
der var vist mindst 4 Par
mens jeg ser paa Sivsangerne
hører jeg en Rørhøne og gaar efter
lyden, en lille kulsort rødhovedet
Side 35
var meget lettere at faa at se
end de andre da den gerne
satte sig halvvejs oppe paa et
enligt Rør
No 2 flyver igen flere Gange
syngende om, en [ulæselig] flyver den
syngende opefter og daler saa
stadig syngende ned i Rørene
flyver ogsaa syngende fra
en Piletop til en anden
langt den flittigste Sanger
Udseende[ulæselig] nærmest ( No ) ikke
gullig som No 2 mere graa
TEGNING lig end
No 1
og tydeligere
stribet paa
Issen, ikke
saa rødbrun paa Overgumpen
som No 2
TEGNING TEGNING
Mens jeg sidder og ser paa den
kommer den flere Gange

Side 36
Unger svømmende ud mellem
Tuerne og mens jeg ser paa den
flyver Moderen op Mellem
mine Fødder og forsvinder i Rø
rene. Lidt efter svømmer Un
gen tværs over det klare Vand
og bliver borte i Rørene paa den
anden Side
Om Aftenen trillede \og fløjtede/ Tudserne
I Gadekæret vi fangede 3 og
og konstaterede at det er den
grønbrogede Tudse

  1. Accentor Modularis, jernspurv, i dag prunella modularis

  2. Forstuesvale: Landsvale

  3. Tringa Alpina, i dag Calidris alpina: almindelig ryle

  4. Strandbrokfugl, i dag Strandhjejle Pluvialis squatarola

  5. Larus canus: Stormmåge

  6. Svenskirisk: Gammelt ord for grøn irisk

Fakta

PDF
22. maj. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej