Menu

Fynboerne

20. maj. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne

20 Maj NV fr. kl. Blæst
Paa Cykle til Visborg
I Koldby Stillitser. Lærker
Bomlærker Solsort Stær Bynke
fugle. I Krattet ved Visborg
synger Løvsangere og Bogfinker.
Solsort Drossel Irisker Torn
skade (♂x ♀). Jordsvaler Gulspurve
2 Agerhøns Havesanger Viber
L canus Præstekraver.
Nedenfor Fyret Gærdesmutter
Br Fluesnapper ♂høres
Gulbugen synger i Præstegaardes

Side 23
I Besser mange store Kasta
nier og Linde, Aske Balsam
pople og Sølvpopler. I Præstegrd
haven en mægtig [ulæselig]
og en meget stor Lind
Søndag – [indsættes næste side]
Dæmningen har været brudt
og hele det indæm. Areal
er Sand og afsvedet Græs
Den inddæm Ø paa N Skranten
bevoxet med Anemoner Violer
hulkr Kodriver og Stenbræk

Side 24
haven. Eftermidg. –
til Pillemark og tegne Derfra
over Tranebjerg til Besser.
Ank Kl. 5. Graaspurve Skov
sp. Bogfinker Forstuesvaler
Stære L canus Lærker Gulsp
Raage (1) . Hvid Vipstjert
Solsort Bomlærke Irisker

  1. Jordsvale: Digesvale

  2. Larus canus: Stormmåge

  3. Forstuesvale: Landsvale

Fakta

PDF
20. maj. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej