Menu

Fynboerne

19. maj. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne

19 Maj V fr. Kl 7 gr. kl fra
V men graaner igen
ved Nitiden.
Langs Stranden S paa L canus
L marinus (2 aarig). L argenta
tus ad. Præstekraver Strandskade
Stenpikker Irisker Lærker Viber
Eftermdg til Ljushage. I Skoven
mellem Ørnelund og Hjalmersgaar
Bogfinker Musvitter samme
Løvsanger som d. 16 Solsorter
Flagspette. X Havesanger
paa Engen Ø for Skoven
en Flok Stære 2 Krager og 6
Alliker 2 Hejrer Forstuesvaler
Viber. Paa et Stykke udyrket
Jord med Tjørn og Torneblad
Gulsp. Irisker Strandskader
Tornskader (♂ x ♀). Bynkefugl
Engpiber L canus , Stenpikker
Ved Strbr. S for ”Knøsen”
2 Par Gravgæs. 2 Præstekraver

Side 21
TEGNING
og en med 2

Kl 6

Stærk Regn ved 7 Tiden

Hvid Vipstjert

Side 22
Ved Knøsen svømmede et Par
Graaænder en enlig Andrik og 2
Par Gravgæs til samt en Del
L canus. Ved Strandbredden nogle
tømte Redder og en med et Æg –
+[og en med 2] st cantiuca + St minuta
Toppet Skallesluger ♂S paa til
den N.ligste af de 6 Høje ved
Ljushage tilbage til Skoven
og hjem paa Cykle. I Skoven
synger Rødhals Havesanger
begge Løvsangere. Bogfinker
og Solsort og Drossel.
Ringduen kurrer. Mejser
Stillitser

  1. Larus canus: Stormmåge

  2. Larus marinus: Svartbag

  3. Larus argentatus: Sølvmåge

  4. Forstuesvale: Landsvale

  5. Note til efterfølgende dag

  6. Sterna cantlaca, splitterne, i dag Sterna sandvicensis

  7. Sterna minuta: Dværgterne, i dag sternula albifrons

Fakta

PDF
19. maj. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej