Menu

Fynboerne

30. maj. 1921

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen" til de fynske øer.
Rejsens formål er indsamling af materiale til Acton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne

30 Maj kl. næsten Stille
varmt
I Land Kl. 8½ med Friis
og Ch A. Daadyrene græss
mellem Skoven og Stran
den N for mærke[ulæselig] Banke
Vældig Fuglesang i Skoven
Solsort Drossel Gærdesmutte
Rødhals Bogfinke og vist
Munk og Havesanger
Tornsangere Løvsanger
Ringduerne kurrer enkelte
har Æggene skyllet et Stk
bort og Reden under Vand
jeg samlede Æggene og lagde dem
højere op i Tangen da vi gik
om Bord. Om Aft saas en Maage
ved denne, men næste Dg var de ude
[10 recto]

Strax efter at vi var kommen
i Land røgtede nogle Fiskere
Bundgarnet i Stenkastkrogen
alle Maagerne der havde
Rede langs Østkysten fløj
derud og kastede sig over
hvad der blev smidt ud
desuden havde der sam
let sig en Del større
Maager (mest unger / altsaa
Et og Toaarige L argentatus
x L marinus.

[10 verso]
15
i Skoven og Lærkerne synger
udenfor. Engpibere og Vipstj
Med Puf og Friis til Chr An
dersens Brodersøn. Tegnede
Duslaget ved Porten. I Ha
ven Gærdesanger og Gulbug
Ombord til Middag Derefter
i Land igen tegnede Trøje
borghuset. Paa Engen
ved Revet flere gule Vip-
stjerter, gik omkring efter
en pragtfuld Han som
jeg mistænkte for at være
M. fl Raii. En Del Viber
Strandskader Rødben
Lærker Engpibere Jordsavler
Forstuesvaler Ombord
ved halv Ottetiden Vinden
gaaet om til SSV svær
Dønning letter Kl 8 og
gaar om i Læ N for Revet

  1. Larus argentatus: Sølvmåge

  2. Larus marinus: Svartbag

  3. formentlig Motacilla flava Rayi: Gul vipstjert, engelsk gæst

Fakta

PDF
30. maj. 1921

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej