Menu

Fynboerne

30. jul. 1925

30 Juli
Graavejr fl. V
Kl 8 letter vi.
Skyerne hænger lavt paa Fjældene
Kl. 9 kommer vi ud i Davisstrædet  der er lidt Dønning en Flok Tatteratter flyver forbi, en Del Dorrier med 2 Mand i hver ligger og fisker Helleflynder.
Kl. 9,15 ankrer vi i Havnen i Simiotak.
Tegner Jakobs Telt. Jakob siger: Vil De gøre Besøg og byder
•82• mig indenfor, der var vældigt hyggeligt og rent en Briks med Rensdyrskind og en Stabel paa og rene Dyner op ad Væggen. Bolette og Kata staar og kamiutter  udenfor og Jakob spørger om jeg har Kamikker, og sender Bud ud efter dem saa jeg faar dem [kamikkerne] gjort i Stand.
[Tegning]
Der kommer en halv Snes Unger og mellem dem dapper en Tejste
•83• Kl 12 Frokost hos Godtbergsen.
Stegte Ryper
Lager Beer
Snapse
Røgede Helleflynde Finner
Stegt Laks og Kartofler
Potkæse
Kaffe og Kager.
Tegner en Rypeunge
Kl. 4
Kaffe og Kager
[Tegning]
•84• [Tegninger, derunder fortsætter teksten fra næstforrige side:]
Unge om som en lille Hund.
•85• Tegner Bjærgene Ø Simiutak.
Aften
hos Godtbergsen Kl 7,15
Stegt Laks
Kartofler Flødesovs og varmt Smør
Øl Snaps
Helleflynder i Gele
Kaffe, Kager.
Derefter gaar vi til Havnen og ombord og tager Ankeret.
Hele Familien Rosing er ude for at sige Farvel, og alle de andre Grønlændere gruperet rundt om Havnen. Det er Lavvande og vi render op paa en Sten midt i Indsejlingen.
•86• De faar her Helleflyndere der vejer indtil 110 Kg.
35000 Kg er der fanget paa ca 3 Uger.
•87• Stort Halløj. Der er strax 2 Baade med Grønlændere paa Siden som gaar i Land med en Trosse. Møller bakker. Doktorens Ahmut der er startet lidt efter faar ogsaa en Trosse og slæber samtidigt med et halvt Hundrede Grønlændere inde i Land. Saa glider vi af i stort Hurra og almindeligt Hyl over det Hele. Schiøler vifter med Flaget og alle Grønlænderne og Godtbergsens
•88• [Læses som selvstændig tekst]
Godtbergsen har hele Eftermiddagen røget Helleflynder til os og vi faar en større Forsyning med samt 2 fersk Laks. Fru Tønnesen har bagt Hvedebrød og vi faar 3 store Brød med.
•89• [Læses i forlængelse af næstforrige side]
og vi andre svinger med Huerne, og saa følger vi i Doktorens Kølvand N paa. Graat og stille Regn.
Kl er godt 8 da vi sejler ud af Havnen fulgt af 2 Kajakmænd
Regntykning, svag Bris fra SØ en Del Dønning særlig ud for den N Arm af [ulæseligt]fjorden. Vi [er] uden for Skærene til Kl 9 ½. Flere Tejster. Vi sejler ind i et smalt Løb mellem nogle flade Skær
•90• [Tegning] •91• med højt Land bag ved 2 Svartbag Maager kreser over Indløbet
en Tejste
Vi sejler ind i et langt smalt Løb med parallelløbende Skær til begge Sider det minder om en Hovedgade med Sidegader, saa kommer vi ind i et stort rundt Bassin med et højt Fjæld paa N Siden og ellers omgivet af flade Skær her ankrer vi Kl 10
•92• Ilivilik
Det betyder Gravlandet siger Enos
•93• En Svartbag

  1. Davisstrædet er det 400 km brede farvand mellem Grønland og Baffin Island i det canadiske hjemmestyreområde Nunavut og forbinder Labradorsøen med Baffin Bay.

  2. At kamiute er at tygge – for eksempel sælskind. Den mekaniske behandling blødgør sammen med spytenzymerne skindet.

Fakta

PDF
30. jul. 1925
Dagbog, 1925, 4, side 41 recto - 47 recto

Det Kongelige Bibliotek

Johannes Larsen