Menu

Fynboerne

29. jul. 1925

29 Juli
Kl. 6 purrer Peter Nielsen.
Peter Rosing staar og skyder en Trosse op og Pigerne sidder i Konebaaden og Doctorens Baad er under Vejs fra Land.
Vi tager Ankeret, og sejler Taageskyer hænger lavt paa Bjergsiderne men mellem dem ses hist og her blaa Himmel med Lammeskyer
•62• [Tegning] •63• Kakatsiak
Bjærget paa N Siden af Fjorden overfor Inusuit.
Inusuit betyder Stedet med mange Mennesker.
Da Doktoren, Mag. og Grønlænderne gik i Land i Aftes fløj en Graaand af Reden med 8 Æg. Reden var anbragt oven paa Muren ((ca 1 ½ Al  høj) i Pilebuskene) af en gammel Hustomt til 4 Familier. Tomten var meget lang og delt til 4 Familier. Stedet havde senere været
•64• benyttet som Lejrplads. De tog Rede Dun og Æg med til Schiøler. Det er det første Kuld Æg med tilhørende Dun vi har faaet af den grønlandske Graaand. Der var ogsaa et Par Falke derinde
•65• Da vi har drukket Kaffe Kl c 7 ½ ligger Skydækket tæt som Taage som et lavt Loft over hele Fjorden det dækker de 2 øverste Tredjedele af Fjældsiden men under det er det sigtbart, raat og koldt.
Pigerne er nede i Forpitten og i Kochpitten sidder Grønlænderne og kryber sammen under Presenningen og ryger deres Shagpiber Schiøler Scheel og Finn stopper ud Møller og Magisteren ser til, Doktoren
•66• [Tegning] Seminguak fra Ø
[Tegning]
Serminguak
•67• [Læses i forlængelse af det næstforrige]
er paa WC og jeg venter paa at komme til.
Kl. 9, passerer vi Bræen Kuisok  hvor vi var i Land da vi sejlede ind i Fjorden.
Skyerne hænger stadig lavt men Laget er tyndere og Solen begynder at lyse igennem.
[Tegning]
Bundmorænen
•68• [Tegning] forude Kl 9,50
•69• Kl. 9,45 skilles Skyerne forude og der kommer nogle solbeskinnede Fjældtinder og en Strimmel blaa Himmel frem. Solen faar mere og mere Magt og Toppene over S[ulæseligt]gut kommer over en hvid Sky der hænger lige over Bræen
Kl.
[Tegning] forud Kl 10,10
•70• [Tegning] Bræ med Side og Midtmoræne Kl 10,45.
•71• Møller og Magisteren fotograferer.

10,43 en rødstrubet Lom flyver tværs over Fjorden.
[Tegning]
Endemoræne og Midtmoræne forfra.
Havbleg. Ovenover os blaa Himmel med Lammeskyer og midt paa Fjældene ses hvide Taage-
•72• [Tegning] Kl 11,20 paa N Siden
•73• skyer. Det er koldt. Kl. 11 passerer vi Kangmissuak 
[Tegning]
•74• 2 Ederfugle ♂ og ♀ trækker ind ad Fjorden
•75• Kl. 1 er Solen sløret af Lammeskyer, der dækker næsten hele Himmelen
Middag
Stegt Gaasebryst
Cammenbert
Kaffe.
Det blæser, frisker og Kl 4 er der stiv Bris i mod, men Strømmen er med. Vi kan se ud til Havet hvor der staar en hvid Taagebanke.
Motoren gaar i Staa Kl. 4,12 men Møller faar den hurtig i Gang igen, det var en af Grønlænderne der var kommen til at
•76• Kl. 5 ¾ passerer vi Nakeralok
1 Tatterat
•77• [Læses i forlængelse af næstforrige side]
pille ved noget med Petroleum Tilførslen
Kl 6
passerer vi Puto .
Kl 7 er det næsten stille men svær Dønning paa Grund af den modgaaende Strøm. Vi har Simiutak  en Mils Vej forude. Der er stadig Taagebanker ude til Havs. En Flok Alker trækker ud af Fjorden. Skyfri Himmel undtagen i Ø.
Vi passer[er] et Strømskel og gaar over mod S Siden da Strømmen ved
•78 – blank• •79• NSiden løber ind i en Sæl.
Der hænger Skyer paa N Siden af Simiutak
L. leucopterus.
Kl. 7 ½ bestemmes det at gaa i Havn paa denne Side af Simotok.
Kl. 8 ½ ankrer vi og gaar til Køjs.
•80• [Tegning] •81•

  1. Al = alen. Alen er en længdeenhed, der var almindelig i Danmark indtil 1907, da metersystemet blev indført. Én dansk alen er 62,77 cm.

  2. Kuisok: Lokaliteten har ikke kunnet identificeres.

  3. Kangmissuak: Lokaliteten har ikke kunnet identificeres.

  4. Puto (Putu): fjeld på sydsiden af Søndre Strømfjord (Kangerlussuaq). Johannes Larsen fortæller i dagbogen (s. 158): ”Puto betyder Hullet. Navnet kommer af at man kan se gennem Bjærget under den mellem Tinderne indkilede Sten.”

  5. Simiutaq, den store ø i mundingen af Søndre Strømfjord.

Fakta

PDF
29. jul. 1925
Dagbog, 1925, 4, side 31 recto - 40 verso

Det Kongelige Bibliotek

Johannes Larsen